– Havbruk er viktig for menneskeheten

Nyheter
959

Styreleder i Cermaq Group, Yu Sato, innrømmer at beslutninger de tar påvirker små samfunn. Men han understreker at de har et like stort ansvar ovenfor verdenssamfunnet, som selskapet har ovenfor kystsamfunnene.

Med utsikt over Bjørvika, i et av hovedstadens mest aktive byggeområder, ligger Cermaq Group sine kontorer.

Langt unna laksemerdene, tar Cermaq Group beslutninger som får konsekvenser for bedriften også utover Oslos grenser. Men på veggen henger det bilder blant annet fra oppdrettsanlegg.

– Velkommen hit til oss, sier Yu Sato, styreleder i Cermaq Group idet han høflig håndhilser på oss.

Den japanske forretningsmannen er pent antrukket i dress og slips. I tillegg har han en pin festet i dressjakken sin med logoen til Cermaq.

Han har vært styreleder i Cermaq Group siden 2015, og har vært en del av Mitsubishi Corporation (MC) siden 1985, da han gikk ut fra Hitotsubashi University i Tokyo som ferdig utdannet sosialpsykolog.

Sato, som betyr sukker på japansk, startet kanskje ikke overraskende med sukkerhandel, og jobbet med det helt frem til MC sendte han til Oslo for å lede Cermaq Group. Overgangen fra sukker til laks er ikke noe han tenker særlig over, han er bare glad for ansvaret han har fått av MC.

– Cermaq er en av de største og viktigste aktørene for MC, sier han.

Havbruk er viktig
Yu Sato viser frem en bok laget av FN. Boken viser hvilke 17 problemer som må løses i en verden stadig økende vekst i befolkningen.

En av de viktigste utfordringene er å skaffe nok mat til verdens befolkning, som FN tror kan nå ni milliarder innen 2050.

– 70 prosent av kloden er dekket av vann. Vann har et enormt potensiale for matvareproduksjon og er den eneste løsningen. Det er en fundamental idé i vårt arbeid. Havbruk er viktig for menneskeheten, sier han.

Han forteller at ambisjonene til MC er å jobbe sammen med Cermaq for å sikre en bærekraftig utvikling, og dermed hjelpe til med å fø den voksende befolkningen i verden.

– Ambisjonene gjelder for hele verden. Cermaq er et internasjonalt selskap. Vi kan ikke bare bidra i Steigen eller i Norge, men vi behøver også å bidra i andre land. Vi må bidra til verdenssamfunnet, forklarer han.

Tre grunnleggende prinsipper
Fra en sort skinnperm finner Sato frem er A4-ark med overskriften «The Three Corporate Principles», som er prinsippene selskapet jobber etter. Under er det japanske tegn og en engelsk forklaring av disse.

Det første prinsippet er Shoki Hoko, som betyr at selskapet skal streve etter å berike samfunnet, både materialistisk og spirituelt mens man bidrar mot å bevare det globale miljøet.

Det andre prinsippet er Shoji Komei. Bedriften skal være transparent og åpen og gjennomføre forretninger med integritet og rettferdighet.

Og til sist Ritsugyo Boeki, som innebærer at MC skal utvikle virksomheter basert på altomfattende globale perspektiver.

Sato forteller at disse prinsippene gjennomsyrer bedriften fra ledelsen og ned til gulvet, og er prinsipper han har trukket fram ved tidligere anledninger.

– Hvis jeg lurer på hvilket valg jeg skal ta for å føre bedriften videre, kommer jeg alltid tilbake til disse tre prinsippene.

Han sier at Cermaq har ganske like verdier som MC, blant annet hvordan man skal opptre mot samfunnet.

– MC elsker Cermaq fordi de også er opptatt av bærekraftig utvikling. Vi må tjene penger, men vi må ta vare på samfunnet også. Vi ønsker å ta vare på sosiale, økonomiske og miljøverdier, på samme tid, sier han.

På den annen side er han klar over at MC er et privateid selskap, og at aksjonærene forventer profitt.

– Vi må vokse, men det må være på en sunn måte.

Innrømmer avgjørelser påvirker små samfunn
MC og Cermaq besluttet å legge ned lakseslakteriene i de små bygdene Skutvik og Alsvåg, og flytte hele slakteprosessen til et nytt stort lakseslakteri på Storskjæret i Steigen.

– Er det vanskelig å leve opp til prinsippene når man samtidig gjør avgjørelser som åpenbart går utover små samfunn?

– Jeg nekter ikke for at avgjørelsene våre har negative innvirkninger på små samfunn, men dette er den beste avgjørelsen vi kunne tatt. Både for å sikre bærekraftig utvikling, men også for å respektere lokalsamfunnene, sier Sato.

Dagens slakteri er veldig små og utraderte teknisk. Noe som ikke går hånd i hånd med MC sine ønsker om å øke verdiene i selskapet og produsere mer fisk. Med det nye slakteriet vil de kunne gjøre nettopp det. Noe som også vil gi flere jobber tilbake til lokalsamfunnet i Steigen.

– Vi flytter ikke slakteriet til en helt annen plass, men til en annen lokasjon i Nordland. Vi ønsker å holde slakteriet i regionen, sier han.

Da MC kjøpte Cermaq var ideen om det nye slakteriet allerede på plass i Cermaq.

– Vi tok ikke denne avgjørelsen på en dag. Vi hadde veldig seriøse diskusjoner i styret inkludert med ansattvalgte styremedlemmer.

Det nye slakteriet på Storskjæret vil, når det står klart i 2018, ha de aller nyeste teknologiene og de vil kunne gjøre enda mer prosessering av fisken enn hva de gjør på Skutvik og Alsvåg i dag.

– Vi ønsker å være mest avanserte og mest innovative, i tillegg til å ha et bra miljø for de ansatte, sier han.

– Vi lærer mer av Cermaq enn omvendt
Etter at MC kjøpte Cermaq har de blant annet investert i nye båter flere steder for å drifte oppdrettsanleggene i Steigen. Sato forteller at han besøkte Steigen og oppdaget at flere av båtene var gamle og modne for utbytting.

– Sikkerhet for de ansatte er viktig for oss, derfor har vi investert i nytt utstyr flere steder.

Selv om de har måttet gjøre investeringer enkelte steder er japaneren imponert over standarden i Cermaq.

– Så langt har jeg observert at norsk standard er høy, høyere enn det vi har i Japan. MC lærer mye fra Cermaq og Norge inne havbruk. På grunn av dette tror jeg ikke MC behøver å tilføre mye til oppdrettsanleggene i Steigen, sier han.

MC har foreløpig ikke tatt med seg mange nye folk inn i Cermaq i Steigen, men latt folkene som styrte den daglige driften før oppkjøpet fortsette med det. Sato mener dette kommer til å vedvare.

– Vi bringer ikke med oss mange ansatte og tvinger folk til å gjøre det ene eller det andre. Jeg tror ikke folk i Steigen ser forskjellig på Cermaq før og etter MC kjøpte dem opp, avslutter han.