Harry Bøe trekker seg som konsernsjef i NTS

Nyheter
0

Harry Bøe fratrer stillingen som konsernsjef med umiddelbar virkning.

Det melder NTS seint lørdag kveld.

Harry Bøe har siden juni 2020 vært konstituert som konsernsjef i Rørvik-selskapet.

– Harry Bøe har vært en viktig medspiller i ledelsen av NTS i mange år og konsernet har utviklet seg vesentlig i hans tid. Styret ønsker å takke Harry for hans viktige bidrag i konsernets utvikling og ønsker ham lykke til videre, sier den nyvalgte styreleder Nils Williksen.

– Jeg har sittet i stillingen som konsernsjef «inntil videre» i lengre tid. Med det frivillige tilbudet fra SalMar, og forhåndsaksepter fra aksjonærer i NTS som representerer mer enn 50 prosent, er det naturlig for meg å fratre og heller fokusere på egne investeringer, sier Harry Bøe i en kommentar.

Tidligere på dagen ble det også kjent at det nyvalgte NTS-styret har sendt brev til datterselskapet Norway Royal Salmon (NRS) om innkalling til ekstraordinær generalforsamling. På sakslisten står det ett punkt: Valg av nytt styre.