«Nye NTS» vil skifte ut NRS-styret

Nyheter
0

Ryddesjauen fortsetter.

Fredag formiddag ble oppdrettselskapet NTS’ klart største aksjonær, Helge Gåsø, kastet ut av selskapets styre etter avholdelse av en ekstraordinær generalforsamling i Rørvik.

Og det nyvalgte NTS-styret skal ikke beskyldes for å ligge på latsiden.

NTS har lørdag sendt brev til styret i Norway Royal Salmon (NRS) med krav om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling i datterselskapet NRS.

Kun en sak står på agendaen: Valg av nytt styre.

Det sittende styret i NRS, som er 68,1 prosent eid av NTS, er følgende personer: Helge Gåsø, Trude Olafsen, Karl-Johan Bakken, Grete Rekkebo Brovold, Lillian Bondø, Ingri Marie Sivertsen, Dagfinn Eliassen og Roald Dolmen.

NRS eier konsesjoner med 36.085 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17.800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5.300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner.

NTS har også sendt et likelydende brev til Frøy – brønnbåt og servicerederiet som er 72 prosent eid av NTS.