Har tatt ut 400 millioner kroner i utbytte på fem år

Nyheter
1008

Oppgangstider for familien Vassbotten.

Etter å ha gjort opp 2018 med et nytt komfortabelt overskudd, kunne styret i Steinvik Fiskefarm banke gjennom et utbytte på 100 millioner kroner – identisk med året før.

Med det har sunnfjordoppdretteren tatt ut 400 millioner kroner i utbytte siden 2014.

Steinvik produserer laks og ørret på sine oppdrettsanlegg som er lokalisert i Flora og Askvoll. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 145,1 millioner kroner i 2018 – opp fra 101,3 millioner kroner i 2017.

«Selskapets styre ser positivt på utviklinga framover. Usikkerhetsfaktoren blir utviklinga i markedsprisen for laks, samt begrensninger i markedstilgangen til EU,» heter det i selskapets årsberetning.

Steinvik Fiskefarm er heleid av investeringsselskapet Bru Eigedom, som er eid 50/50 av Alex Vassbotten og faren Inge Helge Vassbotten, via selskapene Loke Eigedom og Steinvik Fiskefarm Eiendom.

Det har ikke lyktes iLaks å få en kommentar fra selskapet til saken søndag.