Har søkt om å utvide med 271.000 tonn oppdrettsfisk

Nyheter
306

Totalt er det søkt om 385 konsesjoner for til sammen 271.020 tonn laks (MTB).

Fremdeles er Salmar eneste oppdrettsselskap som har fått ja, med sin havmerd kalt Ocean Farming.

Flere har fått signal om at søknadene deres kan gå gjennom, men med redusert omfang.

Delvis avslag

En av disse er Marine Harvests lukkede merd, Egget. Oppdrettsselskapet har søkt om 14 tillatelser, men Fiskeridirektoratet mener det holder med fire. Den samme beskjeden har MNH produksjon fått.

Atlantis Subsea Farming har fått beskjed om at Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av èn eller flere utviklingstillatelser.

Den nest største søknaden kommer fra Nordlaks, som har søkt om 30.000 tonn. Også dette oppdrettsselskapet har fått delvis avslag, og får trolig ikke bygge så mange Havfarmer som planlagt.

– Omfattende

Rådgiver Mari Sørensen Aksnes i Fiskeridirektoratet regner med å kunne sende ut noen flere svar før jul.

– Behandlingen går jevnt og trutt framover. Mange av søknadene er omfattende og flere av prosjektene det søkes om fremstår som banebrytende. Dette gjør at søknadene om utviklingstillatelser både er utfordrende og spennende å jobbe med, sier hun.

Alle de store oppdrettsselskapene har levert søknader, både Grieg Seafood, Lerøy, Cermaq og Marine Harvest, som har tre ulike konsepter, blant annet en smultring, inne til vurdering.

– For å få havbruksnæringen i en mer bærekraftig og kostnadseffektiv retning, er vi avhengig av å utvikle ny teknologi, sa kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest til Sysla i april. Da hadde det kommet inn søknader på til sammen 127.000 tonn.

Etter det har søknadene fortsatt å tikke inn.

En av de største mulighetene

Også mindre oppdrettsselskaper har søkt om utviklingstillatelser, blant annet Bolaks, Ballangen Sjøfarm, Eide Fjordbruk og Engesund Fiskeoppdrett.

Den store interessen overrasker ikke analytiker Lage Bøhren i Carnegie.

– Vi hadde en forventning om at dette ville utløse svært mange søknader, spesielt når man tenker på hvordan reguleringen ser ut til å bli fremover. Dette er en av de største reelle mulighetene mange selskaper har til å øke produksjonen vesentlig, sier han.

Kan bli lønnsomt

Han viser det vil være mulig å tjene gode penger på slike tillatelser.

– Hvis Salmar klarer å realisere sitt prosjekt til planlagt kostnad og de klarer å oppnå produksjonskostnaden de sikter mot, vil dette være et veldig lønnsomt prosjekt for dem, målt mot hva man må betale for en lisens i dagens marked.

Basert på hvordan selskapet er priset på børs, har produksjonskapasiteten Salmar har fått utviklingstillatelse for, en verdi på to milliarder. Totalt vil oppdrettsselskapet investere for rundt 850 millioner kroner, ifølge Bøhren.

– Dette lar seg regne hjem, kommenterer han.

Den nyeste søknaden kommer fra Ocean Aquafarms. De har bygget over ti rigger, og søker nå om 13 tillatelser for sin «Hex Box», som skal kunne drive oppdrett i havområder med ti meters bølgehøyde.

Fire avslag

Til nå har fire fått avslag: Måsøval Fiskeoppdrett, Akva Design, Gigante Offshore og Gifas Marine. Måsøval var en av de første som søkte, og anket avslaget, som ble stadfestet i november.

– Det er interessant å se at Fiskeridirektoratet legger seg på en linje hvor de ikke vil dele ut mer lisenser enn det de mener er strengt tatt nødvendig. Direktoratet er klare på at de ikke har planer om å gi mer tillatelser enn det som trengs for å teste en enhet. Det høres for så vidt fornuftig ut, sier Bøhren.