Har slaktet en million PD-laks i vinter

Nyheter
370

Nord-trønderske oppdrettere har i vinter slaktet én million PD-smittet laks hos Nils Williksen. Fisken har hatt en snittvekt på 1,7 kilo, melder Trønder-Avisa.

Ringvirkninger
Kiloprisen for småfisken er 15 til 20 kroner lavere enn snittprisene på 60 kroner, noe som gir tap på rundt 200 millioner kroner.

– I tillegg rammer for tidlig utslakting også hele systemet fra oppdrettsmerden til slakteri, kassefabrikk, pallefabrikk og markedet. Markedet vil helst ha laks på 4,5 kilo. Konsekvensen er stort fall i lønnsomhet og permitteringer, sier Williksen.

Stamping out
De nordtrønderske havbruksselskapene mener det er feil strategi å pålegge oppdretterne i Nord-Trøndelag utslakting av PD-rammet laks, mens for eksempel sørtrønderske anlegg med samme PD-smitte slipper slaktepålegg og kan fôre fram fiskene til fullslaktevekt og de høyeste slakteprisene.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om tiltak mot PD på høring. Høringsfrist er 1. juni i år, og departementet skal etter planen fastsette ny forskrift i august.