Coast Seafood ba Mattilsynet om klargjøring av Hav Line sin garantipraksis

Nyheter
0

Oppkjøp av foredlingsbedrift skapte usikkerhet om fortolkningen av eksportregelverket om «prodfisk».

Måløyeksportøren Coast Seafood har i vinter bedt Mattilsynet om klargjøring av regelverket knyttet til kjøp og salg av produksjonsfisk fra slaktebåten «Norwegian Gannet».

«Vi har observert at det praktiseres av flere eksportører i Norge at så lenge kunden signerer en garanti om at fisken vil feilrettes, kan den selges fritt til kunder i Europa», fremgår det av en e-post fra selskapet.

I henvendelsen til Mattilsynet viser eksportøren også til Nærings- og fiskeridepartementets svar på klage, knyttet til vedtaket for Hav Line sin håndtering av produksjonsfisk til levering på anlegget sitt i Danmark. Hav Line eier og drifter «Norwegian Gannet».

Kjøpte videreforedler som hadde garanti
Coast Seafoods administrerende direktør Sverre Søraa forklarer at årsaken til henvendelsen er et oppkjøp.

– Bakgrunnen er at vi har kjøpt en videreforedlingsbedrift i EU og oppdaget at de hadde kjøpt produksjonsfisk fra Hirtshals. Derfor ønsket vi en avklaring fra Mattilsynet på hvordan gjeldende regler skal tolkes, forklarer han til iLaks.

Ifølge Søraa har ikke Coast Seafood skrevet under på noen garanti om feilretting, men det hadde bedriften de kjøpte opp.

– Videreforedlingsbedriften vi ervervet har kjøpt produksjonsfisk fra en norsk eksportør i Hirtshals. Derfor har de undertegnet en erklæring om at feilretting vil skje på anlegget, sier han.

Da Coast oppdaget forholdet tok de umiddelbart affære forklarer Søraa:

– Vi meddelte styret og daglig leder av virksomheten, at slik handel må opphøre med umiddelbar virkning etter at vi oppdaget dette, inntil vi får en avklaring fra norske myndigheter.

Les også: Coast Seafood på shopping I Danmark – kjøper Vega Salmon

Sverre Søraa, administrerende direktør i Coast Seafood. Foto: Thomas Bickhardt/ BickFoto.com

For Industrial Use Only
Kristian Haugland er administrerende direktør hos Hav Line. Han bekrefter at rederiet har innarbeidet et garantiregime for håndtering av produksjonsfisk. Haugland forklarer at dette er gjort for så sikre at skadet fisk ikke går direkte til forbruker.

– Dette regimet er etablert for å sikre at fisken blir feilrettet før den går til forbruker. All fisk klassifisert som produksjonsfisk bli pakket separat, og tydelig merket med etiketten For Industrial Use Only, skriver han i en e-post til iLaks.

Hav Line-direktøren forteller at alle aktører som får tilgang på produksjonsfisk på terminalen deres i Hirtshals må skrive under på det de gjør.

– Enhver aktør som, ved utførsel fra vår terminal får tilgang på produksjonsfisk, må erklære og garantere skriftlig til Hav Line at denne fisken skal: enten korrigeres (for eksempel gjennom filetering, kutting av sår, osv.), eller brukes til fiskemel, olje eller andre marine ingredienser, sier han, og legger til:

– Det sentrale er at slik fisk aldri skal nå forbrukermarkedet, med mindre den har blitt tilfredsstillende korrigert eller brukes til alternative industriprodukter.

Haugland påpeker at det også opplyses om at erklæringen kan oversendes til myndighetene, dersom det blir forespurt. Man plikter også å tillate/legge til rette for at Hav Line kan gjennomføre inspeksjon av håndteringen relatert til produksjonsfisk etter ønske.

Godt kjent av Mattilsynet
I Mattilsynets svar sier de at den praksisen som Coast viser til, ikke er i overensstemmelse med forskriftens krav i paragraf 17 (bestemmelsen som forbyr eksport av produksjonsfisk før den er feilrettet i Norge – red.anm.). Tilsynet slår kort og godt fast at dersom en eksportør samhandler eller eksporterer produksjonsfisk, uten at den er feilrettet, så er dette et brudd på forskriftens bestemmelse.

Kristian Haugland mener at Mattilsynet har god kjennskap til Hav Line sin praksis.

– Vi forholder oss til enhver tid til de respektive myndigheters lover og krav – både norske og danske/EU. Mattilsynet er godt kjent med våre aktiviteter og gjennomfører jevnlig tilsyn om bord i «Norwegian Gannet». Og den danske Fødevarestyrelsen utfører kontroll med anlegget vårt i Danmark. Vi rapporterer løpende til Mattilsynet, og opplever å ha et godt samarbeid med dem, forklarer han.

Hav Line holder til i Christian Michelsens Gate i Bergen. Foto: Google maps

Overrasket
Haugland er overrasket over forespørselen til Coast Seafood. Han mener at eksportøren har god kunnskap om det Hav Line gjør.

– Coast er godt kjent med Hav Lines mangeårige praksis på dette området, så det er litt overraskende at de tar opp saken nå, sier han.

Etter hans syn burde Coast heller tatt opp forholdet med danske myndigheter.

– Coast synes forøvrig å ha spørsmål knyttet til veiledning i forbindelse med deres eget kjøp av fisk i Danmark. Det er et spørsmål som i så fall må stilles til danske myndigheter ved den danske Fødevarestyrelsen, påpeker han.

Utover dette synes han det er vanskelig å ta stilling til Mattilsynets vurdering.

– Da vi ikke har kjennskap til at dette er en sak – eller er blitt kontaktet av Mattilsynet – har vi ingen forutsetninger for å kommentere vurderingen deres ytterligere, avslutter Hav Line-direktøren.

Vil ikke gjenoppta
På bakgrunn av tilbakemeldingen fra Mattilsynet har Coast Seafood besluttet å ikke la videreforedlingsbedriften sin få videreføre praksisen de hadde.

– Slik vi tolker det, er det ikke forbudt for virksomheter i EU å kjøpe norsk produksjonsfisk. Det er eksport av norsk produksjonsfisk som er i strid med regelverket. Coast Seafood har ikke eksportert produksjonsfisk. Likevel stoppet vi alt slik kjøp hos vår virksomhet i EU, med umiddelbar virkning, etter at det ble oppdaget. Etter avklaringen fra Mattilsynet vil vi ikke gjenoppta slikt kjøp, sier Sverre Søraa.

– Hva tenker du og Coast om hva som har skjedd?

– Vi velger å ha fokus på egen virksomhet og er opptatt av at regelverket skal følges. I tillegg støtter vi opp om felles satsning av Norges mest kjente varemerke «Norwegian Salmon». Våre handlinger blir alltid vurdert utfra dette perspektivet. Vi tror det er fornuftig å tenke langsiktig i dette markedsarbeidet. En hel næring har brukt en generasjon på å lykkes med det gjennom dyktig og smart markedsføring, svarer han.

Søraa er uansett glad for Mattilsynet sin avklaring.

– Det er svært viktig for oss å ha et avklart forhold til Mattilsynet. Coast-konsernet har videreforedlingsbedrifter både i Norge og i EU. Vi føler vi er godt rustet for fremtiden.