Han skulle løse luseproblemet. Nå er oppfinnerens selskap slått konkurs

Nyheter
0

Markedet hadde ingen tro på oppfinnelsen.

Oppfinner Henry Helgheim beskrev selv LiceTube som en «mekanisk leppefisk», da han lanserte ideen i 2019. Laksen skulle lokkes inn i et kammer ved hjelp av spesiallys og motstrøm. I avlusningskammeret i front kom en og en fisk ved hjelp av skyveskott og kunne bli avluset, før de ble ført ut igjen i merd.

Men å ta ideen til et kommersielt produkt ble tøffere enn ventet.

Derfor valgte Helgheim våren 2021 å legge LiceTube ut for salg.

Patentert
– Dette har vokst oss litt over hodet, og jeg med mitt firma er ikke i stand til å ta så store oppdrag på med utvikling, samt lage en salgsorganisasjon, produksjonslinje, utvikle og samkjøre dette samtidig. Derfor har jeg tatt valgt å selge hele konseptet med patent, sa Helgheim til iLaks.

I salgsprospektet var det ikke presentert noen prisantydning. Det ble dermed overlatt til markedet å prise ideen og produktet.

Licetube ble døpt 27. august 2019. Den fikk navnet «Harald T», oppkalt etter gudfar og fiskeriminister Harald T. Nesvik. FOTO: Henry Helgheim

Og markedet mente ideen var fullstendig verdiløs.

Ingen verdier
Etter drøye to år på markedet måtte morselskapet, CLT Solutions, kaste inn håndkledet. Det ble åpnet konkurs i selskapet 19. juni.

Det viste seg snart at det ikke heller var verdier i boet.

«Ved Hordaland Tingrett er bobehandlingen innstilt i boet til CLT Solutions fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, jfr. konkursloven §135, fremgår det av en kjennelse avsagt 28. september.

Det var IntraFish som først omtalte konkursen i CLT Solutions.

CLT Solutions, med forretningsadresse i Fana utenfor Bergen, har drevet i tre år for kreditorenes regning. Allerede i 2020 var egankapitalen tapt. Ved utgangen av 2022 hadde selskapet en kortsiktig gjeld på 1,9 millioner kroner.

ILLUSTRASJON: Licetube