Nå legger oppfinneren LiceTube ut for salg

Nyheter
0

Gjør klar for industrialisering.

Oppfinner Henry Helgheim (61) beskrev den selv som en «mekanisk leppefisk», da han lanserte ideen for fire år siden. Laksen blir lokket inn i et kammer ved hjelp av spesiallys og motstrøm. I avlusningskammeret i front kommer det en og en fisk ved hjelp av skyveskott og blir avluset , før de føres ut igjen i merd.

Nå mener Helgheim at produktet er klart for å tas videre – fra en gründeridé til industrialisering.

Les også: Dette må avklares før Licetube kan begynne å fjerne lakselus: – Det er helt avgjørende

Kontroll
– Jeg har jobbet en tid med å få på plass full finansiering av ferdig utviklet LiceTube, testet og godkjent i alle instanser. Dette har vi fått kontroll på. Men vi må ha ett firma som kan produsere, selge og promotere dette i Norge og world wide. En slik organisasjon har vi ikke, og jeg har kommet fram til etter nøye vurdering at det beste er å selge både konsept og patenter til firma som allerede har en infrastruktur som kan ta dette videre, forteller han til iLaks.

Henry Helgheim. Foto: CLT Solutions

– Etter siste test i mer med leid merd hos HI Matre, var den såpass oppsiktsvekkende god og ga oss så gode svar, at vi fant ut det som skal utvikles videre er ikke noe nye oppfinnelser, det er ting som allerede er på markedet, men skal da implementeres i LiceTube før den blir helt ferdig, sier bergenseren.

Les også: Nå er denne avlusingsenheten klar for å plasseres i merd: – Må ses på som mitt livsverk som oppfinner

– Dette har vokst oss litt over hodet, og jeg med mitt firma er ikke i stand til å ta så store oppdrag på med utvikling, samt lage en salgsorganisasjon, produksjonslinje, utvikle og samkjøre dette samtidig. Derfor har jeg tatt valgt å selge hele konseptet med patent, forteller Helgheim.

Han har inngått en avtale med Converto Bergen til å ta seg av salget. De har utarbeidet et prospekt.

I dette prospektet fremheves det at oppfinnelsen ikke bare kan brukes til lusebekjempelse, men også automatisert lusetelling, vaksinering, chipping, samt identifisering og kontroll av sykdommer som PD og ILA.

Oppfinner
Helgheim gir uttrykk for at det har vært et krevende valg for ham personlig å selge den patenterte oppfinnelsen.

– Valget har ikke vært enkelt å ta, men når jeg ser på helheten og hvor langt vi har kommet, er det for meg som er oppfinner, best og overlate resten til de som er flinkere på produksjon og salg. Resten av utviklingen er ingen nyheter, men den skal dog gjøres, det skal godkjenninger etc til, og dette er typisk ikke noe arbeid for en oppfinner. Jeg har klart å bevise for enhver at LiceTube vil fungere fint som fiskehelsestasjon og avluser. Det store gjennombruddet å få biologi og teknologi til å fungere i fiskens eget territorium, i sjøen, har jeg klart å få til uten at en eneste fisk ble skadet, og derved fiskehelsen ivaretatt, sier han.

– Det må raskt profesjonelle aktører, som har organisasjon, på banen nå og ta dette videre. Det er også gode tilskuddsordninger å hente, sier Helgheim til iLaks.

I salgsprospektet er det ikke presentert noen prisantydning. Det overlates dermed til markedet å prise ideen og produktet.

LiceTube skal fungere som et «sykehus» for fisken. Foto: Henry Helgheim