Han produserer oppdrettslaks på land i Polen

Nyheter
340

– Navnet mitt er vanskelig å uttale for dem som ikke er fra Polen. Kall meg Remi, sier Remigiusz Panicz.

Han er en del av teamet som driver Jurrasic Salmon som driver landbasert oppdrett av laks, basert på vann som pumpes opp av grunnen.

– Vi startet i 2011, sier han. – Bakgrunnen for drillingen etter vann var for bruk i spa. Eierne av Jurrasic Salmon eier også noen hoteller i Vest-Polen. Hovedgrunnen til at vi bruker grunnvann er at tungmetaller og dioksiner er filtrert ut, forklarer Panicz, som er utdannet fra det teknologiske universitet i Vest-Pommern.

Høytrykk
Grunnvannet gir også et sterkt trykk som kan brukes i lakseproduksjonen.

– Det var en stor jobb å bore hullet helt ned til 1.250 meter. Men trykket er så stort at det ikke er noe problem.

Bedriftsnavnet gir klare assosiasjoner til Steven Spielbergs filmklassiker «Jurrasic Park», men det var ikke hensikten.

– «Jurrasic» kommer fra det faktum at selskapets geothermiske vann kommer fra Jura-perioden, utdyper han.

Oppdrettsanlegget til Jurrrasic Salmon er lokalisert tre kilometer fra Østersjøstrendene, like nordøst for Szczecin.

– Vi er i den grønneste delen av Polen. Det er ingen problemer med forurensning, fortsetter Panicz.

Her driver selskapet klekkeri med smolt- og påvekstanlegg fordelt på 14 store betongtanker.

Stor hendelse
– Polen er et underutviklet land, det er ikke så mange lovregler som begrenser oppstartselskaper. Det var en stor hendelse i Polen da vi åpnet. Biskopen kom på besøk, regjeringen kom. Det var en interessant opplevelse. Men dagen etter tok vi på oss arbeidstøyet. Da måtte vi levere.

Jurrasic Salmon produserer og slakter fisk, og har skaffet seg både erfaring og fartstid.

– Vi tar tre batcher, med 100.000 rogn, hver fjerde måned. Det gir oss et slaktevolum på 150 tonn, head on gutted.

Varmetrøbbel
Men i likhet med andre landbaserte oppdrettselsaper opplever også Jurrasic Salmon utfordringer i produksjonen. Særlig med varmt geothermisk vann, samt varme somre.

– Varmen er et enormt problem, medgir Panicz. – Vi må finne en løsning for å løse varmen. Vi må transportere den bort fra vannet. Vi er fortsatt i en læreprosess. Dette er slik det ser ut nå. Hvordan det ser ut i fremtiden, vil avhenge av hvordan det ser ut med finansiering i Polen fremover. Det er rikelig av ting å løse.