Han produserer nett til fotballmål og tennisbanene i Wimbledon. Og er størst i verden på oppdrettsnøter

Nyheter
678

Nå vil Vayu Garware styrke satsingen mot norsk lakseoppdrett.

– Vi har jobbet med fiskeoppdrett i over 15 år nå, sier Vayu Garware, styreleder og hovedaksjonær i Garware Techical Fibres.

Han kom sjøveien i går. Fra et kundebesøk på Frøya. iLaks møter ham i frokostsalen på Hotel Royal Garden, et par timer før det braker løs på Aqua Nor i Trondheim.

– Dette er et familieselskap. Min bestefar startet det. Han hadde tapt alt han eide på gambling. Hus og penger. Alt. Derfor driver vi ikke med gambling i vår familie. Men han fikk seg jobb på en skole, og fikk der gratis utdanning. Han flyttet til Bombay, hvor han vasket biler. Derfra startet han opp med kjøp og salg av biler. Han sparte opp penger, og reiste til England for å importere eksklusive biler til India. Dette var før India ble uavhengig, i 1947, forteller han ivrig.

Blant leverandørene han der møtte var Jaguar og Aston Martin. For å gjøre korrekt inntrykk på direktørene hadde han lært seg prikkfritt engelsk, uten aksent, og dessuten kjøpt seg en taxi, med sjåfør.

Garn
– Han begynte å lage og selge buttons, og ble med det en av de første i India til å produsere varer av plast – polyester og nylon. Av dette laget han også garn til fiskeindustrien.

Indias kystlinje og fiskeressurser er underutnyttet, og har mange små fiskebåter, samt innslag av større utenlandske trålere og fabrikkskip. Med totalt 20.000 fiskebåter var markedet omfattende.

– Han skapte mange jobber. Hans motto var å ikke løpe etter pengene, for da vil du tape dem. Skap heller jobber, og profitten vil komme etter deg. For dette har han fått mange priser, ja, han har til og med fått et frimerke med sitt portrett på, sier Garware.

– Etter at han gikk bort, ble selskapene splittet opp. Mange av dem er børsnoterte. Totalt omsetter gruppen for 500 millioner dollar årlig.

75 land
– Garware Technical Fibres er et relativt nytt selskap, etablert i 1976. Det ble startet som et joint venture sammen med en annen familie, Wall. Vi kjøpte dem senere ut. Den gang var det primært tau som ble solgt, men tau er en mindre del av vår virksomhet i dag. Vi selger til 75 land. Vi har mer enn 20.000 forskjellige produkter.

– Garware er notert på Bombay-børsen (som etter navnenedringen formelt sett heter Mumbai – red. anm.), som er det finansielle sentrum i India. Det er som New York og Washington, et finansielt og et politisk sentrum, Bombay og Delhi.

– Vi har 6.000 ansatte og en børsverdi på rundt 400 millioner dollar. Selskapet er gjeldfritt, noe som gir oss god fleksibilitet, understreker han.

– Historisk sett har vi vært sterke på produksjon og teknologi – til lave kostnader. Vi er et B2B-selskap, hvor kundene er alt fra fiskebåter med 200 hestekrefter til store oppdrettselskaper som Mowi. Alle kundene er veldig kunnskapsrike om sitt fag. Vår jobb er å øke fortjenesten for våre kunder. Nøter er en liten del av deres virksomhet, men kan påvirke forretningene i stor skala. Det er kritisk for oppdretterne at nettene ikke ryker. Predatorer skal holdes unna. Rømningsfare og så videre. Vi må hele tiden forbedre oss.

Strategiprosess
– Vi ville gjøre noe med vår produksjonsorientering, kjørte en strategiprosess, og bragte inn designere av trål, tråldører etc. Vi har innsett at innovasjon er avgjørende. Det var en krevende endring av kultur. Ja, et kultursjokk. Vi satte opp et FoU-team basert på kundenes stemmer. Vi må forstå produktet og bruken av det.

Denne strategiendringen skulle betale seg.

Fra 2015 til 2019 har Garware Technical Fibres tredoblet årsresultatet. Aksjekursen har gått 20-gangen – fra 60 til 1.200 rupi.

– Fiskeoppdrett brer om seg i India. Myndighetene legger til rette for det, og landbasert oppdrett av reker er allerede stort i India. Det er et omfattende konsum av sjømat, men primært lokalt produsert.

Partnere
Garware er eksportrettet, og har forskjellige salgs- og distribusjonsstrategier i de forskjellige markedene de er engasjerte i.

– I Norge er vi partnere med Selstad. I Skottland samarbeider vi med Knox, og har 70 prosent markedsandel. I Canada, Chile og Middelhavet er vi direkte inne. I Canada har vi 95 prosent markedsandel, i Chile 35 prosent. Chile vokser fort, og kan bli et stort marked for oss. Camanchaca, Los Fiordos, Ventisqueros og Mowi – de bruker alle våre produkter nå.

– Enn så lenge har vi hele vår produksjon i India. Vi vurderer hele tiden om dette er hensiktsmessig, og gjør SWOT-analyser hvert år. Men produksjonen i India, 60 miles utenfor Bombay, er veldig fleksibel, påpeker han.

– Vi er et teknologisk selskap på fiber, og ekstruderer 95 prosent av våre produkter fra plast-chips. Det går til fiskegarn, skipstau, sport. Vi lager nett til fotball- og håndballmål. Basketnett. Vi leverer nett til tennis i Wimbledon og nettbeskyttelse i alpint. Innen oppdrett leverer vi predatornett, fuglenett, fortøyningssystemer og nøter i merder. Vi leverer også fugle- og insektsnett til landbruk, beskyttelse mot hagl og nett til rassikring, forteller han, og legger til: – Når det gjelder nøter, vil jeg si vi er den største i verden. Vi produserer også lusebeskyttelse med skjørt av polyester.