Gustav Witzøe: – Vår største utfordrer er landbaserte anlegg

Nyheter
3107

SalMar-sjefen vil ta opp kampen ved hjelp av oppdrettsanlegg i åpent hav. I første omgang sikter han på 150.000 tonn til havs.

– Dagens konsesjonsregime (trafikklysene) gjelder for produksjonsområder som strekker seg henholdsvis 20 og 30 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Innenfor grunnlinjen har vi også eksponerte områder. De mer eksponerte områdene, selv innenfor grunnlinjen, kan ikke betjenes med tradisjonelt utstyr, sier Gustav Witzøe, gründer og konsernsjef i SalMar, til iLaks.

– Vi vil gå ut i den åpne havstrømmen, uten om den branngaten som går langs kysten. Den lokaliteten vi har søkt om ligger 50 mil utenfor grunnlinjen. Dette området er ikke regulert av plan- og bygningsloven, og det er heller ikke etablert noen generelt konsesjonsregime for disse åpne havområdene som ligger utenfor de ytre grensene for produksjonsområdene som gir de geografiske rammene for dagens konsesjonsregime.

Mer vær og vind
– Nå sendte vi inn denne søknaden om lokalitetstillatelse til Fiskeridirektoratet for en ukes tid siden, og direktoratet har sendt søknaden på offentlig høring og til relevante sektormyndigheter, sier han videre.

Departementet vil i første omgang ikke være involvert i denne søknadsbehandlingen, og den vil gå sin gang uavhengig av dokumenter om havstrategi som departementet nå arbeider med.

Les også: Ny havbuksstrategi: Skreddersøm for SalMar?

– Jo lenger ut en kommer, desto mer vind og vær blir det. Hvis det er ekstremvær innaskjærs kan en gå ut med brønnbåt og ivareta fisken eller i visse tilfeller ta den ut. Slik kan en ikke gjøre ute på havet, og da må anleggene være mer selvhjulpne, påpeker han.

ILLUSTRASJON: SalMar

150.000 tonn
SalMar har søkt om en lokalitet på Frøyabanken, vest for Trondheimsfjorden. På lang sikt ser selskapet for seg at området de har søkt om kan bli fullt utbygget, med et totalt årlig slaktevolum på omtrent 150.000 tonn sløyd vekt. Det vil i sin tur kreve direkte investeringer på 12-13 milliarder kroner, skriver E24.

– Vår største utfordrer er landbaserte anlegg, som vil gi utenlandsk lakseindustri en konkurransefordel fordi de ligger mye nærmere de store markedene, sier han, og legger til: – Se på Johan (Andreassen – red. anm.) og de i Miami. De skal produsere fisk «made in USA», og får en prispremie på det, sier Witzøe.

– Jeg har all mulig respekt for det de gjør. Norges svar må være å sikre bærekraftig vekst i havbasert oppdrett i de fantastiske områdene langs norskekysten, som ennå ikke er tatt i bruk til dette formål. Jeg har fortsatt tro på at laksen trives best i sitt naturlige habitat, men produksjonsmetodene for landbasert oppdrett blir også stadig bedre, legger han til.

Unike
– Ville du investert i landbasert oppdrett? spør han retorisk, før han fortsetter resonnementet: – Golfstrømmen og den nordatlantiske laksestammen er unike. Golfstrømmen kan en ikke flytte. Men den nordatlantiske laksestammen kan en flytte. Den er for lengst på plass i Chile. Jeg vil være tro mot norsk lakseoppdrett i åpent hav, understreker Witzøe.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er positiv til søknaden fra SalMar.

– Selskapet er i en god prosess med Fiskeridirektoratet, men det er noen utfordringer som må løses. Blant annet skal det tas hensyn til annen virksomhet i området, og da spesielt fiskeri, sier Ingebrigtsen til E24.

Han viser også til at den aktuelle lokaliteten egentlig er regulert for oljevirksomhet.

– Men det er ingen slik aktivitet der i dag, så dette tror jeg finner sin løsning, sier han.