Grunnrenteskatten vil fremlegges for Stortinget i mars

Nyheter
0

Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikke kommentere om normprisen er lagt i skuffen.

Den trådte i kraft 1. januar. Tre dager før høringsfristen. Fortsatt er det ikke kjent hvordan skatten skal utformes. I mars vil proposisjonen bli lagt fram. Det vil gjøre det mulig å få forslaget behandlet før Stortinget tar møtefri for sommeren.

– Endringene ble varslet i forbindelse med statsbudsjettet. Nå har vi hatt en bred og god høringsrunde, og vil legge fram forslag for Stortinget nå i vår som varslet, sier Vedum til NTB.

– Norsk havbruksnæring er vellykket, skaper store verdier og har hatt svært høy inntjening. Vi mener at de som har høye overskudd ved bruk av fellesskapets naturressurser, kan bidra mer økonomisk tilbake til lokalsamfunn og fellesskapet gjennom en grunnrente, sier han.

Det kom inn over 420 svar i høringsrunden, hvorav den store majoriteten var negative.

Vedum ønsker ikke kommentere om planene om en normpris er skrinlagt. Hans partikollega og nestleder Geir Pollestad (Sp) uttalte i forrige uke at normprisen er lagt bort. Han sa at forslaget om å følge Nasdaq-prisen «ikke var et fullgodt system».

– Det som må være klinkende klart er at det er den rette prisen som skal gjelde, sa Pollestad skråsikkert.

I forrige uke bekreftet fiskeriminister Bjørnar Skjæran at statens inntekter fra grunnrenteskatten skal ligge rundt 3,65 milliarder til 3,8 milliarder kroner. Det betyr en vesentlig lavere skattesats enn de tidligere forespeilede 40 prosent. Som en konsekvens av det senket DNB Markets mandag sine forventninger til skattesats til 15 prosent.