Grunnrente-beskatning kan skrote planer om havfarmer og lukkede sjøanlegg i Norge

Nyheter
887

Forslaget om 40 prosent grunnrenteskatt er en vridende skatt, hvor mange realistiske langsiktige pris-kost scenarier blir ulønnsomme prosjekter, advarer Ragnar Tveterås.

Mandagens mye omtalte forslag om grunnrenteskatt får stor oppmerksomhet under Høstkonferansen til Sjømat Norge Havbruk Vest. Konferansen arrangeres torsdag og fredag ved Thon Bergen Airport Hotel.

– Samfunnsøkonomiske prosjekter vil ikke bli lønnsomme og iverksatt. Det gjelder spesielt særlig kaptialintensive prosjekter, som oppdrett på eksponerte lokaliteter, sier Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger.

Utflagging
Han er ikke i tvil om at samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter vil flyttes ut av Norge om skatteforslaget realiseres.

– En særskatt vil ha negative effekter på investeringer, og vil føre til tap av arbeidspalsser i mange distrikter fra Agder til Finnmark, fortsetter Tveterås.

– Vi har sett hvordan det har gått med anleggstrukturen, vi har sett hvordan det har gått med slakteristrukturen. Kystkommunene som synes de har lite igjen for å tilrettelegge for oppdrett har en legitim sak når de sier: What’s in it for us?

– Og det handler også hvor skatten skal gå, fortsetter Tveterås.

Stagnasjon
– Dette er et våt drøm for skattejurister og revisorer. Det er noen som kommer til å tjene penger her. Kjekt for dem, humrer han.

– Denne saken er så riv ruskende gale, men dere må kjøpe dere tid, anmoder Tveterås til en konferansesal spekket av tilhørere fra Vestlandets oppdrettselskaper.

– Norge trenger en betydelig større havbruksnæring for å erstatte noe av bortfallet av pertroeumsskattene de neste tiårene, påpeker han.

Slaget nå står om en skal ha vekst eller stagnasjon.

– Forslaget til flertallet i NoU gir ikke vekst i havbruk. Men det ligger noe i mellom null og 40 prosent som kan gi vekst, sier han.