Grieg Seafood snublet i Q3: – I 2020 har vi ikke klart å levere våre ambisjoner

Nyheter
973

Grieg Seafood tapte 192 millioner kroner på driften i tredje kvartal. Og ser utfordringer med å finansiere den planlagte veksten de kommende fem år.

Selskapet sendte ut en profit warning 21. oktober. Der ble det opplyst om at Grieg Seafood fikk et driftsunderskudd på 187 millioner kroner i tredje kvartal. Nå foreligger fasit, og den viser et enda svakere operasjonelt driftsresultat, på 192 millioner kroner, etter å ha slaktet 21.201 tonn laks.

I sin kvartalsrapport viser selskapet til lave spotpriser, samt en nedskriving på 150 millioner kroner fra beslutningen om å avslutte virksomheten på Isle of Skye i Skottland.

Utfordringer
– Tredje kvartal var utfordrende for Grieg Seafood. Effekter av Covid-19 påvirket prisoppnåelsen negativt i alle markeder, og vi opplevde operasjonelle utfordringer utenom det vanlige på Isle of Skye. På den annen side, våre norske regioner ga gode resultater i kvartalet. Fremgang gjøres i vårt nylig kjøpte greenfield-prosjekt i Newfoundland, og sunn fisk vokser i vårt nye settefiskanlegg. For å redusere risikoen i den innledende fasen av prosjektet, har vi imidlertid besluttet å utsette byggingen av det postsmoltanlegget til 2023, uten å forsinke vårt mål om å høste 15.000 tonn i 2025, sier konsernsjef Andreas Kvame.

– I 2020 har vi ikke klart å levere våre ambisjoner. Grieg Seafood har et klart mål om å skape verdier, og vi tar avgjørende tiltak og implementerer tiltak for å forbedre driften vår de kommende årene. Vi vil redusere kostnad per enhet i alle regioner støttet av kostnadseffektive og bærekraftige oppdrettsmetoder og lønnsomt øke vår lakseproduksjon med rundt 45 prosent mot 2025, kommenterer Kvame.

Selger på Shetland
Selskapet vil nå fokusere på Norge og Canada, og tar initiativ for å avhende problemvirksomheten på Shetland. Grieg setter et mål om en gjennomsnittlig oppdrettskostnad under 40 kroner per kilo i Norge og under syv canadiske dollar i British Columbia. Det er 10-15 prosent under dagens nivå. 

Produksjonsmålet for 2025 settes til 130.000 tonn. Justert for det igangsatte salget av Shetlands-virksomheten, samsvarer dette med den tidligere kunngjørte ambisjonen om å produsere 150.000 tonn i 2025. Produksjonsmålet på 90.000 tonn i 2020 opprettholdes.

Finansiering
Totale investeringer neste fem år for å nå 130.000 tonn i 2025 er anslått til 2,6 milliarder kroner (eksklusiv biomasse og vedlikehold). Grieg Seafood mener kontantstrømmen, selv med et lavprisscenario på 50 kroner per kilo de neste fem årene, skal være tilstrekkelig for å finansiere vekstinvesteringene. Selskapet fremhever dessuten mulige finansieringskilder fra utvidelse av et lån knyttet til Shetlands-virksomheten, «dialog med GIEK om finansiering av Newfoundland-prosjektet» og å «aktivt bruke obligasjonsmarkedet».