Grieg Seafood sikter på kostnadslederskap og mer enn 150.000 tonn innen 2025

Nyheter
553

Grieg Seafood har i en årrekke slitt med høye produksjonskostnader og lav inntjening sammenlignet med konkurrentene. Dette har forbedret seg markant de siste par-tre årene. Nå øker Grieg ambisjonene ytterligere.

I dagens kvartalsrapport skisserer Grieg Seafood tydelige mål om å bygge videre på sin eksisterende plattform for fortsatt bærekraftig vekst og kostnadsforbedringer fremover.

Grieg Seafoods strategi for 2020-2025 er basert på en ambisjon om bærekraftig oppdrett av laks og omfatter tre viktige strategiske mål for fortsatt vekst og forretningsutvikling: Global vekst, kostnadsledelse og verdikjede reposisjonering.

– I flere år har vi jobbet mot 2020-målene våre for høsting av 100.000 tonn til en kostnad på eller under bransjegjennomsnittet, med en underliggende ambisjon om å bygge en plattform for bærekraftig vekst utover 2020. Selv om vi har møtt noen biologiske utfordringer i Shetland og BC, er 2020-målet godt innen rekkevidde, og kostnadene ved vår norske virksomhet utvikler seg i tråd med våre ambisjoner, forteller konsernsjef Andreas Kvame.

– Vi ser nå utover 2020 og setter retning for de neste fem årene når vi lanserer vår GSF 2025-strategi. Vi vil ta sikte på å bygge videre på den eksisterende plattform for å sikre fortsatt vekst og kostnadsforbedringer og høste mer enn 150.000 tonn innen 2025, fortsetter han.

– For å skalere vår globale virksomhet vil vi vokse organisk så vel som gjennom M&A-aktivitet. Videre vil vi jobbe for å reposisjonere Grieg Seafood fra en ren vareleverandør til en innovasjonspartner, og øke vår tilstedeværelse nedstrøms gjennom partnerskap, kategoriutvikling og merkevarebygging. Dermed har vi som mål å drive økt verdiskapning som en global, integrert leverandør av bærekraftig oppdrettslaks, sier Kvame.