Glad for at rullerende MTB settes på Stortingets dagsorden

Nyheter
497

Sjømatbedriftene har gjennom mange år arbeidet for å sikre at også de lokalt forankrede oppdrettsselskapene skal kunne få den samme fleksibilitet som de store nasjonale selskapene har gjennom sin konsern-MTB.

Det er de fire stortingsrepresentantene fra Fremskrittspartiet, Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad, Kjell-Børge Freiberg, og Per Willy Amundsen, som har fremsatt forslag i Stortinget om innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB for å oppnå en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen.

– Jeg er utrolig glad for at spørsmålet om rullerende MTB på nytt blir satt på dagsorden i Stortinget. Vi har naturlig nok både et håp og forventninger om at stortingsflertallet tilslutter seg forslaget. Stor ros til de fire forslagstillerne for å bringe saken til torgs, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, i en pressemelding.

Saken om rullerende MTB ble sist utredet i 2013. Siden den gang er både kunnskapen om næringens miljøpåvirkning og forvaltningen av den gjennomgått betydelige endringer.

Sjømatbedriftene er opptatt av å sikre næringen god fleksibilitet, og understreker at en slik fleksibilitet ikke skal gå på akkord med dagen krav til miljøpåvirkning eller fiskevelferd.

– La meg være så tydelig jeg bare kan: næringen skal etterleve dagens miljøkrav. Det er også god grunn til å tro at disse blir skjerpet i fremtiden. Det er i og for seg greit, og fremtidige krav skal også etterleves. Men for at man skal kunne lykkes med dette i fremtiden trengs det også økt fleksibilitet for selskapene, fastslår Eriksson.

Sjømatbedriftenes sjef trekker også frem at de store nasjonale selskapene som er spredt over et større område har en langt større fleksibilitet hvor de kan gjøre endringer internt i forhold til konsern-MTB og intern flytting av MTB.

– Dette gjør at de kan utnytte varierte tilvekstbetingelser langs kysten, mens de små lokalt eide selskapene som regel er låst til ett område og derav må forholde seg til ett sett med miljømessige rammebetingelser. Jeg er for at de store skal ha den fleksibiliteten de har, men jeg er også svært opptatt av at de andre må kunne få oppnå samme fleksibilitet, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene trekker også frem at rullerende MTB vil kunne bidra til større forutsigbarhet i produksjonen blant annet med en mer tilpasset produksjon som samtidig sikrer råstoff til slakterier og foredlingsindustrien. Det vil igjen bidra til å kunne få mer helårlige arbeidsplasser.

– Etter hva vi forstår vil Stortinget behandle saken i løpet av høsten. Vi vil følge opp stortinget tett i denne saken. Rullerende MTB er både god næringspolitikk, det er god distriktspolitikk, god sysselsettingspolitikk, og ikke minst det bidrar positivt til at vi skal kunne løse de fremtidige miljøutfordringene, avslutter Eriksson.