Gjorde nytt E.coli-funn i lakseprodukter fra Mowi Eggesbønes

Nyheter
671

Mattilsynet har mottatt en ny notifikasjon fra myndighetene i Hviterussland vedrørende funn av E.coli i frosne ryggbein produsert ved Mowis fabrikk på Eggesbønes i Fosnavåg.

iLaks omtalte det første funnet i en artikkel i februar. Da gjaldt det et parti med ryggbein produsert i perioden fra 12. juni til 24. juni i fjor. Mattilsynet fant brudd på to forskrifter etter et besøk på fabrikken, og oppdretteren fikk i en rapport i januar i år varsel om vedtak om pålegg for å rette opp i forholdene. Dette pålegget ble ifølge Mattilsynet etterkommet på en tilfredsstillende måte.

Notifikasjonen fra Hviterussland denne gangen dreier seg om et parti med ryggbein, som ble produsert i perioden 11. oktober til 21. oktober i fjor.

«Med bakgrunn i at produksjonsperioden for varene omfattet av siste notifikasjon er produsert i forkant av Mattilsynets oppfølging av forrige, og at notifisert forhold er likt, blir det HACCP-baserte internkontrollsystemet ikke gjennomgått på nytt i denne omgang», skriver Mattilsynet i en rapport iLaks har fått tilgang på.

Den nye notifikasjonen er fulgt opp digitalt via e-post på grunn av koronapandemien, og Mattilsynet skriver de har valgt å fokusere på fysiske forhold, som kan ha forårsaket E.coli i produktene.

Ifølge Mattilsynet er det tatt ut to samleprøver i perioden for det aktuelle varepartiet, og det ble gjort funn av koliforme bakterier på scanner som er et punkt som berøres av de ansatte.

I rapporten står det at Mowi har vurdert en rekke forhold som kan ha forårsaket funnene. Det er konkludert med at det det er sannsynlig at notifisert forhold er årsaket av svikt i personlig hygiene

For å hindre lignende avvik har Mowi iverksatt en rekke tiltak opp i mot personlig hygiene for å minske faren for forurensning av produktene.

«Dette er bra», konkluderes det med fra Mattilsynets side, som understreker at de denne gangen ikke har avdekket forhold på fabrikken som ikke er i samsvar med deres regelverk.

iLaks har bedt om en kommentar fra Mowi, men har ennå ikke fått svar.