Gir klarsignal til å gå videre med Ocean Space Laboratories og samle universitetscampus på NTNU

Nyheter
378

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen 55 millioner kroner til planleggingen av Ocean Space Laboratories og 40 millioner kroner til forprosjekt for NTNUs campus i Trondheim på Gløshaugen.

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram mandag klokken 10.00.

iLaks har omtalt planene om havlaboratoriumet Ocean Space Laboratories flere ganger. I desember i fjor sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at regjeringen var innstilt på å bevilge totalt seks milliarder kroner for å få realisert prosjektet. 

– Ocean Space Laboratories og Campus NTNU er viktige prosjekt for økt konkurransekraft og omstilling av Norge. Når vi nå gir klarsignal til å gå videre med planleggingen av disse prosjektene, tar vi flere steg framover i dette arbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

For Ocean Space Laboratories er planen å bygge forskingsbasseng, strømmingstank, energi- og konstruksjonslaboratorium og undervisningslaboratorium. I tillegg kommer et fjordlaboratorium, med måleutstyr for studium av miljø og redskap i sjøen utenfor Ålesund, Hitra/Frøya og Trondheimsfjorden. Forprosjekteringen av bygg og utstyr vil holde fram i 2020 og 2021.

– Jeg er glad for at arbeidet holder så god framdrift. Dette er en viktig investering for havmiljøet og havnæringene, som gjør at Norge fortsatt kan være i føresetet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen vedtok i fjor å samle fagmiljøene på NTNU i Trondheim rundt Gløshaugen. Nå foreslår de å gi klarsignal til oppstart av forprosjektet, og setter av 40 millioner kroner til dette arbeidet i 2020.

– Å samle fagmiljøene er god samfunnsøkonomi og vil gi bedre og mer relevante kandidater med tverrfaglig kompetanse til framtidens arbeidsliv. Framtidens arbeidsmiljø har bruk for arbeidstakere som kan jobbe på tvers av faglige skillelinjer, mener Nybø.

Campusprosjektet innebærer å flytte de humanistiske og samfunnsvitskaplige miljøene fra Dragvoll, mens kunst-, arkitektur- og musikkmiljøene flytter fra ulike steder i Trondheim sentrum. Campussamlingen skal integrere eksterne aktører fra arbeids- og næringsliv med fagmiljøene på campus.