Gikk tom for oksygenutstyr: – Dette hadde ikke vi regnet med

Nyheter
802

Stadig flere oppdrettsanlegg installerer fast oksygenering i merdene. Oxyvision i Surnadal har i vinter gått tom for diffusorer på grunn av den store pågangen, som særlig kommer fra utlandet.

Oxyvision i Surnadal har i vinter slitt med leveringsvansker etter at flere oppdrettsanlegg har bestemt seg for å installere fast oksygenering i sine merdanlegg. Det er nye målinger som viser sterkt varierende oksygeninnhold i sjøen som oppgis å være årsaken til at flere virksomheter har besluttet å gjøre dette.

– I løpet av noen måneder har det gått ut Netox til nesten 300 merder, vi snakker flere mil med diffusorslanger. Det hadde vi ikke regnet med, forteller daglig leder Martin Gausen i Oxyvision i Surnadal, som i vinter har måttet hyre inn ekstra med folk for å ta unna produksjonen.

Mesteparten til eksport
Det meste har gått til eksport, der særlig i Chile og Australia har vært toneangivende. En konsekvens har vært at man i perioder har gått tom for komponenter. Nå er imidlertid hyllene fulle igjen.

– Slangediffusor i merder er egentlig gammelt nytt. Dette har i mange år vært brukt under avlusing. Den nye interessen skyldes nok først og fremst at oppdrettere ønsker å sikre vekst i deler av året sjøen holder lite oksygen, sier Gausen, som tilbyr et skreddersydd enkelt diffusornett som festes permanent i nota. Det brukes vanligvis oksygengenerator på stedet, som forsyner hele lokaliteten.

Luseskjørt gir økt behov for oksygen
Gausen har også merket økt interesse for oksygenutstyr i Norge, spesielt i forbindelse med bruk av permanente, dype luseskjørt.

– De siste årene har lusebekjempelsen i Norge skiftet fra behandling til forebygging. Det er en problematikk rundt vannkvaliteten i selve skjørtevolumet. I denne forbindelse har man sett at det kan være lønnsomt å tilføre oksygen etter behov gjennom permanente diffusorer, sier Gausen.

Diffusoren Netox har i en årrekke vært bærebjelken i Surnadalbedriften, og bygger på et patent man tidligere har fått innovasjonspris for. Oxyvision distibuerer sine produkter gjennom datterselskapet Biomarine i Trondheim, som også står for eksporten av Netox.

– Flere har forsøkt på å kopiere systemet, men det er tydelig at kundene foretrekker originalen, den er heller ikke dyrere enn kopiene, så kundene får avgjøre, sier Gausen.