Gåsø Næringsutvikling og Frøy Gruppen kjøper opp NCS

5173

Gåsø Næringsutvikling  og Frøy Gruppen meddeler i dag at de har kjøpt 100 prosent av aksjene i selskapet NCS, Finnsnes.

Dette vil styrke Frøy sin posisjon og tilstedeværelse i Nord-Norge, noe som det har vært jobbet med over tid.

NCS med datterselskap har bygd sin virksomhet fra Finnsnes. De opererer i dag 10 båter, er omtrent 45 ansatte, og vil i 2017 omsette for vel 100 millioner kroner.

Daniel Jensen, daglig leder og eier i NCS, uttaler at da tanken om salg meldte seg var det naturlig for han å kontakte Frøy. Dette fordi Frøy ville kunne bidra til videre utvikling av selskapets strategi for vekst, ansatte, båtpark og kundeforhold.