Dette er utfordrer-rederiene i servicebåt-segmentet

Nyheter
5045

De har høy investeringsvilje og vokser fort.

I begynnelsen av mai presenterte iLaks en oversikt over de ti største servicebåtrederiene i norsk oppdrettsnæring. Listen var utarbeidet i samarbeid med Hallgeir Bremnes i rederiet Lerow og Jan Harald Hauvik i SpareBank 1.

Einar Stephansen i konsulentselskapet Rambøll Norge har fulgt servicebåtnæringen i en årrekke, og har gode forutsetninger for supplere og å korrigere listen over de 10 største rederiene, og å forlenge listen fra nummer 11 til nummer 16.

– Akvakultur er et viktig satsingsområde for Rambøll Norge. Jeg har fulgt servicebåtnæringen fordi jeg har sett den raske veksten. Gode eksempler på veksten er antallet nye rederi og fartøy i næringen, sier Stephansen til iLaks.

– Jeg har oversikt over åtte nye rederi i 2016–2017 og det er satt i drift 49 nye og brukte fartøy i 2016, 39 i drift og i bestilling i 2017. Min liste over rederi i servicebåtnæringen består av mer enn 50 rederi som driver mer enn 260 fartøy. Med grunnlag i årsregnskap og fartøyslister gir jeg «forecast» på omsetning og lønnsomhet.

Med unntak av omsetningstall fra årsberetningene til Akva Group ASA (Akva Marine Service AS) og NTS ASA (KB Dykk AS) foreligger per i dag kun 2016 regnskapet fra ett rederi: Seadive AS.

Her er Rambøll Norges liste over de ti største servicebåtrederiene, basert på resultat-prognoser for 2016:

 1. Frøy Akvaservice AS Konsern, Frøy Akvaservice AS, Frøy Akvaresurs AS, Frøy Vest AS, Frøy Vest Rederi AS og Mermaid AS, Frøya.

48 fartøy i drift, 3 fartøy i bestilling.

Simulert konsernomsetning i 2015: 318 mkr, forecast 2016: 415 mkr.

 

 1. AQS Holding AS, Flatanger.

13 fartøy i drift, 2 innleide fartøy, 1 fartøy i bestilling.

Omsetning i 2015: 114 mkr, forecast 2016: 137 mkr.

 

 1. Abyss Aqua AS/Brottsjø I & II, Kristiansund.

14 fartøy i drift, 1 fartøy i bestilling.

Simulert konsernomsetning i 2015: 105,6 mkr, forecast 2016: 122 mkr.

 

 1. Akva Marine Service AS (Akva Group AS), Haugesund.

22 fartøy i drift, 2 fartøy i bestilling.

Omsetning i 2015: 87 mkr, 2016: 104,9 mkr, forecast 2017: 151 mkr.

 

 1. KB Dykk AS, (NTS ASA konsern), Rørvik.

11 fartøy i drift.

Omsetning i 2015: 34 mkr,  2016: 85 mkr, forecast 2017: 119 mkr.

 

 1. FSV Group AS, Molde.

9 fartøy i drift, 1 i bestilling.

Omsetning i 2015: 62,1 mkr, forecast 2016: 81 mkr.

 

 1. Lerow AS, Dolmøya på Hitra.

8 fartøy i drift, 2 innleide fartøy.

Omsetning i 2015: 53,1 mkr, forecast 2016: 64 mkr.

 

 1. NCS AS, Finnsnes.

Rederiet sier 10 fartøy i drift, vår liste stopper ved 7.

Omsetning i 2015: 30,6 mkr, forecast 2016: 42 mkr.

 

 1. Finnsnes Dykk & Anleggsservice AS, Finnsnes.

5 fartøy i drift, 1 i bestilling.

Omsetning 2015: 39,8 mkr, forecast 2016: 48 mkr.

 

– Jeg er enig med Bremnes og Hauvik om de 9 største rederiene, men hvem er nummer 10 på listen? Nærøysund Aquaservice AS, som står på listen i iLaks, har ikke investert i nye fartøy siden «Marøysund» kom i 2013. NA raser nå nedover listen og er nummer 11 på min liste, bemerker Stephansen.

– Mange rederi er i posisjon til å innta 10. plassen: Seadive AS, Blom i Øygarden, Bra-Vask AS, Herøy på Helgeland, Samba AS, Lepsøy i Os og Marinus Aquaservice AS, Bømlo, kan alle vokse til å innta 10. plassen. Andre kandidater til 10. plassen er Servicebåt AS, Austevoll og Aqua Seawork AS, Åfjord. Begge rederi investerer i økt kapasitet og er kandidater kan nå 10. plassen på sikt. Rederiene overtok hver sitt nye fartøy siste par uker, henholdsvis «SAS Leo» og «Aqua King».

Nummer 10 på Stephansens liste er:

 1. Nova Sea Aquaservice AS, tidligere Seløy Aquaservice AS, nå heleide selskap I Nova Sea konsernet, Herøy.

3 fartøy i drift.

Omsetning 2015: 31,6 mkr, forecast 2016: 48 mkr.

 

Listen videre fra nr 11 til 16, rangert etter forecast 2016, er:

 1. Nærøysund Aquaservice AS, Nærøy.

9 fartøy og 3 flåter i drift.

Omsetning 2015: 38,6 mkr, forecast 2016: 45 mkr.

 

 1. Bra-Vask AS, Herøy.

4 fartøy i drift.

Omsetning 2015:  40,1 mkr, forecast 2016: 44 mkr.

 

 1. Samba AS, Lepsøy i Os.

4 store fartøy i drift.

Omsetning 2015: 34,4 mkr, forecast 2016: 41 mkr.

 

 1. Seadive AS, Rong.

5 fartøy i drift, 1 i bestilling.

Omsetning 2016: 29,7 mkr, forecast 2017: 45 mkr.

 

 1. Stava Sjø AS/TH Stava AS.

6 fartøy i drift.

Omsetning 2015: 24,7 mkr, forecast 2016: 33 mkr.

 

 1. Marinus Aquaservice AS, Bømlo.

4 fartøy i drift.

Omsetning 2015: 21,7 mkr, forecast 2016: 26 mkr.

– Forecast 2016/2017 i oversikten bygger på beregninger i en analysemodell. Modell beregner kapasitetsutnyttelse og inntjening i næringen. Analysen gir nyttig konkurrentinformasjon. Mange etterspør slik informasjon, banker, forsikringsselskap og aktører i havbruksnæringen, avslutter Stephansen.