Gåsø landet brønnbåtkontrakt med Måsøval

Nyheter
0

Måsøval har i dag inngått en timecharteravtale med Njord Aquashipping for brønnbåten «Njord Kya», som for tiden er under bygging og forventes å være i drift innen utgangen av 2024. Avtaleperioden er 3 år med opsjoner på 2 x 2 år.

Måsøval øker dermed brønnbåtkapasiteten i konsernet for å møte selskapets produksjonsmål, samt å sikre at de beste løsningene er tilgjengelig med hensyn til fiskevelferd og kvalitet, fremgår det av en melding.

Les også: Nå er Helge Gåsøs nye brønnbåt sjøsatt

Valget av brønnbåtløsning ble tatt etter en omfattende anbudsprosess hvoretter to egnede fartøyer tilfredsstilte Måsøvals behov. «Njord Kya» ble valgt fordi det var et nybygg, men det var likevel det billigste alternativet, og ikke minst hadde de beste tekniske løsningene i tråd med Måsøvals spesifikasjoner og behov.

Det har vært viktig for Måsøval å gjennomføre en solid anbudsprosess ikke bare for operasjonelle formål, men også fordi den valgte leverandøren er en nærstående til en aksjonær i Måsøval, nærmere bestemt Helge Gåsøs investeringsselskap Frøy Kapital.

Fartøyet sikrer ekstra kapasitet og med nye tekniske funksjoner som er viktige for Måsøval, som kombinasjonsbehandlinger med ferskvann og Thermolicer kontinuerlig og uten flaskehalser, i tillegg til sortering som kan gjøres effektivt og skånsomt i et vakuum.