Front Marine tvangsoppløses

Nyheter
0

Ved Sogn og Fjordane Tingrett er det avsagt kjennelse om tvangsoppløsning i boet til lakseeksportør Front Marine.

Florø-selskapet er ved rettens kjennelse besluttet oppløst i medhold av aksjeloven § 16-15. Avviklingen vil skje etter reglene i konkursloven og dekningsloven.

Tidligere denne måneden kom det melding om at selskapet ville tvangsoppløses, ettersom det verken hadde daglig leder, revisor eller styre.

På spørsmål om han har en kommentar til tvangsoppløsningen svarer eneeier og tidligere daglig leder, Jonny Sæterbø, kontant: – Nei, det har jeg ikke!

Front Marine har ikke avlagt årsregnskap siden 2019. Da tapte selskapet 3,5 millioner kroner. Ved årets utgang hadde selskapet den gang 4,5 millioner i bokført egenkapital og 22 millioner kroner i gjeld.

Sæterbø sluttet i Front Marine i september 2021. Han begynte da å jobbe i et annet eksportfirma i Florø, Norwell.

Eksportkometen Front Marine har falt tungt etter å ha nådd et høydepunkt i omsetningen i 2016, på 613 millioner kroner.

Krav i boet til Front Marine kan sendes advokat Snorre Seim innen 15. august. Første skiftesamling vil bli holdt 22. august i Sogn og Fjordane tingrett, Førde tinghus.