Fregatt-ulykken: Forsvarsdepartementet avviser erstatningskrav fra Blom Fiskeoppdrett

Nyheter
1495

Blom krevde opprinnelig en million kroner fra staten da oppdretteren måtte flytte 750 tonn ørret fra oppdrettsmerdene i forbindelse med forliset til «Helge Ingstad». Forsvarsdepartementet mener flyttingen ikke var nødvendig, og avviser kravet.

Det var i november i fjor at «Helge Ingstad» forliste i fjærasteinene i Øygarden, etter å ha kollidert med tankskipet «Sola». På grunn av faren for forurensing av drivstoff fra fregatten, ble ørret til en verdi på mellom 35 og 40 millioner kroner, flyttet av Blom Fiskeoppdrett til et annet anlegg innen den skulle sløyes. Utgiftene til flyttingen ble anslått til en million kroner. I mars ble for øvrig kravet nedjustert til 843.000 kroner.

– Vi har mange anlegg i nærheten, det er klart vi er bekymret for et eventuelt utslipp fra fregatten som nå er sunket helt, sa Martin Blom til iLaks etter forliset.

Forsvarsdepartementet mener de ikke er objekt ansvarlig, og betegner det som «underlig» at ikke mindre inngripende tiltak ble vurdert av Blom før fisken ble flyttet, skriver ABC Nyheter.

Det vises til at anlegget ligger 3,5 nautiske mil sør for havaristedet, mens hovedstrømmen går nordover. Departementet mener historiske værdata og værmeldingene fra den aktuelle tiden viste at sjansen for en sterk nordlig vind som kunne endre strømforholdene, var minimale. Forsvaret skal også ha lagt ut lenser i forbindelse med utslippet. I tillegg hevdes det fra departementets side at ingen andre oppdrettere måtte gjøre lignende tiltak på grunn av havariet.

Det var Sysla som først omtalte at kravet hadde blitt avvist.

Departementet mener også at Blom burde kjenne til «vær-, vind- og strømforhold i området», og dermed kunne forutse farene for anlegget.

«Dersom Blom Fiskeoppdrett AS ikke hadde denne kunnskapen på det tidspunktet for havariet av KNM Helge Ingstad, kunne disse opplysningene blitt innhentet ved hjelp av relativt enkle metoder», heter det i svarbrevet fra departementet.

Ifølge Bloms advokat, Henrik Garmann, har selskapet foreløpig ikke tatt stilling til hvordan saken skal følges opp.