Blom krever millionerstatning etter fregattforlis

Nyheter
1585

Blom Fiskeoppdrett, som har måttet flytte 750 tonn ørret fra oppdrettsmerdene etter forliset til «Helge Ingstad», krever en million kroner i erstatning.

Blom Fiskeoppdrett var bare noen få uker unna sløying av laksen i merdene, som ligger noen få kilometer sør for ulykkesstedet. Verdien av ørreten er på mellom 35 og 40 millioner kroner, skriver Teknisk Ukeblad.

På grunn av faren for forurensing av drivstoff fra fregatten, ble ørreten flyttet til et annet anlegg innen den skulle sløyes.

Utgiftene til flyttingen er foreløpig anslått til en million kroner, og det er disse utgiftene bedriften nå ønsker refundert.

«I lys av at det nå innledes en operasjon med å heve og fjerne havaristen, står lokaliteten overfor umiddelbar og betydelig fare for skade i form av forurensning voldt av bunkers som unnslipper eller tømmes fra skipet,» heter det blant annet i brevet som advokat Henrik Garmann har sendt på vegne av fiskeoppdrettsselskapet.

Staten, som eier «Helge Ingstad», er objektivt ansvarlig for forurensningsskadene forliset skaper, mener advokaten, som også varsler at eventuelle skader på anlegget også kommer til å bli krevd erstattet.

Daglig leder i Blom Fiskeoppdrett, Øyvind Blom, vil ikke uttale seg om saken, skriver Teknisk Ukeblad.