Fredrikstad Seafoods dømt til å betale 22,7 millioner danske kroner i erstatning til Gråkjær

Nyheter
2146

Fredrikstad tingrett har avgjort byggestrid-saken mellom Fredrikstad Seafoods og Gråkjær.

Fredrikstad Seafoods saksøkte i fjor entreprenøren Gråkjær, samt den svenske geoteknikeren Inhouse Tech og If Skadeförsäkring. Søksmålet kom etter at en prosjekteringsfeil hadde skapt uenighet mellom Fredrikstad Seafoods og Gråkjær, og gjorde at byggingen av det landbaserte lakseanlegget i Fredrikstad ble flere måneder forsinket.

Fredrikstad Seafoods mente Gråkjær var ansvarlig for prosjekteringsfeilen, og krevde 130 millioner kroner i erstatning av entreprenøren. Kravet inkluderte blant annet kostnader Fredrikstad Seafoods hadde pådratt seg i forbindelse med skadesaken. Gråkjær på sin side krevde 30 millioner danske kroner av Fredrikstad Seafoods. I tillegg fremmet Fredrikstad Seafoods et regresskrav mot sin rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) – Inhouse Tech og deres ansvarsforsikring- If Skadeforsikring.

Fredrikstad Seafoods hevet også avtaleforholdet i juni 2018 etter skadesaken, og det var uenighet om det var grunnlag for å heve kontrakten.

Hovedforhandlingene startet 9. september i Fredrikstad tingrett. Rettssaken ble avsluttet 8. januar etter at den først ble utsatt en periode fordi advokaten til Gråkjær ble sykmeldt.

– Urettmessig heving av kontrakt
Nå er altså Gråkjær frifunnet for kravet til Fredrikstad Seafoods. I en fersk dom fra Fredrikstad tingrett står det Gråkjær har rett til tilleggsvederlag og fristforlengelse for etableringen av ny fundamentering med armert bunnplate, samt rett til tilleggsvederlag og fristforlengelse knyttet til skadene som oppstod på kulverten under modul 2 og for gjenoppbygningen av denne.

«Fredrikstad Seafoods AS’ heving av kontrakten med Gråkjær AS var urettmessig», heter det videre i dommen.

Fredrikstad Seafoods er dømt til å betale 22,7 millioner danske kroner i erstatning til Gråkjær. I tillegg er den landbaserte oppdretteren dømt til å betale 15 millioner kroner i sakskostnader til det danske selskapet.

I et sluttinnlegg i forkant av rettssaken skrev advokat Espen Nyland i Kluge advokatfirma, som representerer Fredrikstad Seafoods, at hvis retten skulle gi Gråkjær helt eller delvis medhold i sine krav og anførsler, ville Fredrikstad Seafoods kreve at Inhouse Tech og If Skadeförsäkring dekket erstatningen til Gråkjær – i tillegg til kostnadene som den landbaserte oppdretteren hadde hatt på grunn av forsinkelsene.

Vurderer anke
Angående regresskravet har retten kommet fram til at Inhouse Tech og If Skadeförsäkring dømmes til betale 13.886.400 kroner i erstatning til Fredrikstad Seafoods, hvor If Skadeförsäkrings ansvar er begrenset til 5.270.635 kroner.

Inhouse Tech og If Skadeförsäkring er i tillegg dømt til å betale 2,4 millioner kroner i saksomkostninger til Fredrikstad Seafoods.

iLaks har forsøkt å kontakte konsernsjef Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms, men har ikke fått svar.

Fredrikstad Seafoods advokat Espen Nyland sier de mottok dommen for kort tid siden.

– Vi mener dommen er feil, og vi skal nå vurdere en anke, sier Nyland til iLaks.

Partner Johnny Johansen i Advokatfirmaet Haavind, som representerer Gråkjær, kommenterer dommen slik i en e-post til iLaks:

– Vi er fornøyd med at retten har valgt å legge vekt på våre argumenter i sin vurdering av sakenFredrikstad Seafoods må ta ansvaret for at anlegget måtte omprosjekteres, og den ekstrakostnaden det medførte. De hadde heller ikke grunnlag for å heve kontrakten med vår klient Gråkjær.