30 dager lang rettssak har startet: Fredrikstad Seafoods krever 130 millioner kroner fra Gråkjær

Nyheter
2392

Fredrikstad Seafoods og entreprenøren Gråkjær er i retten for å løse byggestrid.

I vår svømte den første smolten i det landbaserte anlegget til Fredrikstad Seafoods. Men alt har ikke gått smertefritt på veien fram til åpningen.

Da iLaks i 2017 møtte daværende administrerende direktør i Nordic Aquafarms, Erik Heim, fortalte han at en prosjekteringsfeil hadde skapt uenighet mellom Fredrikstad Seafoods og hovedentreprenøren Gråkjær. Feilen førte til at byggingen av anlegget ble flere måneder forsinket. Heim ønsket ikke på det tidspunktet å uttale seg nærmere om saken, men det var åpenbart at det fortsatt var uenigheter, selv om byggingen var gjenoppstartet.  Det var for øvrig avisen Demokraten, som først omtalte forsinkelsene i byggearbeidet.

Nå har Fredrikstad Seafoods saksøkt Gråkjær, samt den svenske geoteknikeren Inhouse Tech og If Skadeförsäkring. Hovedforhandlingene, som startet 9. september, har har blitt omtalt av Fredrikstad Blad, og senest Teknisk Ukeblad og Finansavisen. Det er satt av hele 30 dager i retten til saken.

130 millioner kroner
I sluttinnlegget fra advokat Espen Nyland i Kluge advokatfirma, som representerer Fredrikstad Seafoods, skriver han at kjernen i tvisten mellom Fredrikstad Seafoods og Gråkjær gjelder spørsmålet om hvem som hadde ansvaret for å sikre at konstruksjonen ikke ville bli utsatt for skadelige (skjev)setninger.

Fredrikstad Seafoods mener Gråkjær var ansvarlig for prosjekteringsfeilen, og krever 130 millioner kroner i erstatning av entreprenøren. Kravet inkluderer blant annet kostnader Fredrikstad Seafoods har pådratt seg i forbindelse med skadesaken.

– Det pågår en rettssak mot en entreprenør Fredrikstad Seafoods har vært svært misfornøyde med. Saken pågår nå, og jeg ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til saken, skriver konsernsjef Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms – morselskapet til Fredrikstad Seafoods, i en e-post til iLaks.

«Misforståelser mellom aktørene»
I sluttinnlegget til advokat Johnny Johansen i advokatfirmaet Haavind, som representerer Gråkjær, heter det at: «Problemene i dette prosjektet viser at det har sviktet i grensesnittet mellom prosjektering/utførelse av grunnopparbeidelsen og prosjekteringen av fundamentene for byggverket. Det har oppstått misforståelser mellom aktørene, og dette er bakgrunnen for at det nødvendig å omprosjektere fundamenteringsløsningen. GK fastholder at FS som byggherre ikke har sørget for en tilfredsstillende håndtering av grensesnittet mellom entreprisene, og at FS ikke ha etterlevd sin forpliktelse til å koordinere aktørene på prosjektet.»

Gråkjær krever rundt 32 millioner kroner fra Fredrikstad Seafoods. Den danske entreprenøren har ikke ønsket å gi en kommentar til iLaks mens rettssaken pågår.

Skulle retten komme fram til at Gråkjær har helt eller delvis medhold i sine krav og anførsler, krever Fredrikstad Seafoods at Inhouse Tech og If Skadeförsäkring dekker erstatningen til Gråkjær, og kostnadene som den landbaserte oppdretteren har hatt på grunn av forsinkelsene.

Heikki Giverholt i advokatfirmaet Føyen Torkildsen representerer Inhouse Tech og If Skadeförsäkring. Han skriver sitt sluttinnlegg til retten, at de to saksøkte vil legge ned påstand om at de frifinnes og tilkjennes sakskostnader fra Fredrikstad Seafoods.