Fortsatt vestlandsk dominans på PD-statistikken

Nyheter
815

69 tilfeller av pancreas disease er blitt bekreftet så langt i år. To av tre er på Vestlandet.

Ved utgangen av juli var det registrert 108 mistanker om SAV/PD. Hittil er 69 av disse bekreftet, opplyser Veterinærinstituttet i sin månedsrapport som ble offentliggjort onsdag.

I juli har det vært mange (8) nye tilfeller i produksjonssone 6 (Nordmøre og Sør-Trøndelag), mens antallet i produksjonssone 3 (Sunnhordaland/Hardanger) har minket.

Tall for samme periode i fjor var 100 mistanker/bekreftede tilfeller, men siden man i fjor høst gikk over til å aktivt lete etter virus ved hjelp av screeningprogrammet for PD, forventes det å finne flere tilfeller av infeksjon med virus, og tall fra 2017 og 2018 bør derfor ikke sammenlignes. Det ser likevel ut som tendensen med en topp i antall mistanker i mai, juni og juli holder seg også i år, heter det i rapporten.

Oversikten baserer seg på tilfeller som er meldt inn til Veterinærinstituttet fra Mattilsynet, basert på analyser utført ved private laboratorier eller ved Veterinærinstituttet. For hver måned og totalt for året er oppført antall innmeldte mistanker, som er det totale antallet tilfeller. Mistanker kan meldes inn på bakgrunn av positive funn av SAV eller kliniske tegn på sykdom eller på bakgrunn av epidemiologi (for eksempel flytting av fisk med påvist SAV til lokaliteten eller samdrift med SAVpositive lokaliteter).

Last ned månedsrapport per 6. august 2018 (pdf) her