Første eksportfinansiering til Irland: Økologisk lakseoppdretter kjøper utstyr fra Norge

Nyheter
1385

Eksportkreditt Norge har finansiert salg av norsk oppdrettsutstyr til en økologisk laksefarm i Irland.

Det er det irske oppdrettsselskapet Bradán Beo Teoranta som har inngått avtaler om å kjøpe utstyr fra norske leverandører. Leveransene er en fôringslekter fra AKVA Group og nøter til merder fra Mørenot Aquaculture. Utstyret skal benyttes i det irske selskapets laksefarm i Kilkieran Bay på vestkysten av Irland. Eksportkreditt Norge har finansiert salgene gjennom et lån til Bradán Beo Teoranta.

Eksportkreditt Norge er et statlig eid aksjeselskap som tilbyr lånefinansiering til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske eksportører.

– Vår oppgave er å hjelpe norske bedrifter med å lykkes ute, og vi er glade for å kunne tilby finansiering for eksport av oppdrettsutstyr til Irland. Gjennom å tilby konkurransedyktig eksportfinansiering styrker vi konkurransekraften til norske eksportører som kjemper om kontrakter i utlandet, sier Kaare Haahjem, som er ansvarlig for Eksportkreditt Norges virksomhet innen fiskeri og fiskeoppdrett.

Konkurransedyktig finansiering
Kunden, Bradán Beo Teoranta, er et selskap som for få år siden startet med oppdrett av økologisk laks. Selskapet produserer mellom 2.500 og 3.000 tonn laks hvert år.

Liam Roche, administrerende direktør i Bradán Beo Teoranta, forteller at selskapet har kjøpt utstyr fra norske leverandører tidligere, men da uten støtte av eksportfinansiering.

– Det var lederen for AKVA Groups britiske virksomhet som presenterte eksportfinansiering som et alternativ for oss. Ettersom Eksportkreditt Norge kan tilby gunstige vilkår, bidrar det til at vi kan realisere prosjektene våre. Vi har flere prosjekter på gang, og vi vil helt sikkert vurdere å bruke eksportfinansiering igjen, sier Roche.

Første eksportfinansiering til Irland
Det er første gang Eksportkreditt Norge finansierer et prosjekt i Irland.

– Vi har tidligere besøkt landet og drøftet finansiering av fiskefartøyer, men ikke spesielt når det gjelder fiskeoppdrett. Det pågår i dag drøftelser med flere irske selskaper om forskjellige prosjekter, så det ser ut til at Bradán Beo Teoranta har bidradd til at andre irske selskaper har fått øynene opp for eksportfinansiering, sier Kaare Haahjem.

Eksportkreditt Norges lån til Bradán Beo Teoranta har en løpetid på 4,5 år. GIEK er garantist for 90 prosent av lånet, med Bank of Ireland for de gjenstående 10 prosent.

– For AKVA Group er det i realiteten selskapets skotske virksomhet som har solgt og levert fôringslekteren, men da norsk innhold står for minimum 30 prosent av den samlede leveransekontrakten, kvalifiserer prosjektet for finansiering fra Eksportkreditt Norge. Vi oppfordrer andre selskaper basert utenfor Norge til å utnytte denne typen av prosjektfinansiering, avslutter Haahjem.