– Forstår godt at oljebedrifter er interessert i havbruk

Nyheter
541

Lav oljepris og høy laksepris gjør at mange selskaper har oppdaget oppdrettsnæringen som et nytt marked. I denne serien har vi snakket med noen av dem.

Mens oljeprisen er langt lavere enn for noen år siden, fortsetter lakseprisene å stige. Det viser igjen på oppdrettsselskapenes resultater, og på interessen for havbruk.

– Vi har spurt 70 av de større leverandørene til olje- og gassbedrifter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane om de har gått inn i havbruk eller om de vurderer det. Halvparten svarte ja, sier havbruksansvarlig Anders Gjendemsjø i Deloitte.

Flere ben å stå på

Konsulentselskapet jobber med et prosjekt kalt «Fra olje og gass til havbruk» i samarbeid med GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster.

– Det er flere grunner til at olje og gassbedrifter ønsker å gå over til havbruk. For det første er det press på markedet de har i dag, og de er på jakt etter nye muligheter. I tillegg ser de at de har relevant kompetanse, og erfarer at det kan være fint å ha flere ben å stå på, sier Gjendemsjø.

Oppdrett til havs

Sintef-forsker Roger Richardsen forstår godt at oljerelatert industri er interessert i å se på havbruksnæringen.

– Vi begynner å få aktører innen havbruk som er i stand til å løfte store prosjekter, spesielt på grunn av de nye utviklingskonsesjonene som er kommet på banen med innovativ teknologi, sier Richardsen.

Han viser blant annet til Salmar, som bygger en havmerd, og Nordlaks sine planer om oppdrettsskip til havs.

26,1 milliarder

Richardsen er en av dem som står bak Sintefs årlige analyse som viser ringvirkninger fra sjømatnæringen. Årets analyse er basert på tall fra 2014, og viser at næringen nesten tidoblet sitt verdiskapingsbidrag fra 1970 til 2014.

Kilde: Sintef

Kilde: Sintef

– Allerede i 2014 sto havbruksnæringen for en verdiskapning på 26,1 milliarder i andre næringer, sier Richardsen.

Etter det har lakseprisene og inntektene til oppdrettsnæringen steget.

– 2015 og 2016 blir enda bedre år enn 2014-tallene viser, sier forskeren.

Fôr og tjenester

Fôr er den største innkjøpsposten til oppdrettsnæringen. Nummer to på listen er rådgivende og teknisk tjenesteyting.

– Denne posten har økt betydelig de siste årene fordi havbruksnæringen nå har få og store aktører som profesjonaliserer driften gjennom å kjøpe tekniske tjenester også på driftssiden, sier Richardsen.

I en rapport om havteknologi svarer 44 prosent av respondentene at de ser overføringspotensiale av kunnskap fra offshore til havbruk. Det er langt mer enn for eksempel fra offshore til maritim næring og havbruk til offshore.

CMR Prototech, Proactima og  Safetec er blant bedriftene som nå snur seg mot havbruk.

– Må være langsiktig

Richardsen advarer bedrifter mot å tro at det vil være enkelt å hente penger fra en havbruksnæring i vekst.

– Det vil sikkert være flere som prøver seg, men forutsetningen for å lykkes, er at de setter seg inn i bransjens krav. Man må satse vedvarende over tid for å lykkes. Det går ikke bare å kopiere kravspesifikasjoner fra oljebransjen, og tro at det er greit nok. Særlig biologi og krav til vekst og velferd for fisken, er en ekstra dimensjon som må inn for å lykkes i havbruk, sier han.