Gråkjær bygger nytt RAS-anlegg i Øygarden

Nyheter
3910

Gråkjær har inngått prosjekteringsavtale med det norske og Bergensbaserte Salmo Terra om oppføring av fiskeanlegg med resirkuleringsteknologi til oppdrett av laks.

Anlegget, med planlagt beliggenhet i Øygarden like utenfor Bergen, blir en av Nord-Europas største landbaserte matfiskanlegg.

Etter at myndighetene for noen år siden åpnet for vederlagsfri slaktefiskproduksjon på land, samt at konsesjonssøknadsprosessen ble forenklet, er etterspørselen etter å bygge landbaserte slaktefiskanlegg økende.

Det er enda ingen ferdigbyggede landbaserte matfiskanlegg i Norge. Det første som kommer i drift er Fredrikstad Seafoods, som Gråkjær nå er i gang med å oppføre i Fredrikstad.

Erfaren entreprenør
Salmo Terra, som Gråkjær Aqua skal bygge for, er ett nyoppstartet selskap med målsetning om både å bygge og drifte lakseoppdrettsanlegget frem til fisken når slaktestørrelse.

En viktig filosofi og grunnleggende strategi for Salmo Terra er kombinasjonen av bærekraft, fiskehelse og meget høy kvalitet på sluttproduktet.

– Denne strategien vil Salmo Terra kunne gjennomføre ved å benytte seg av en så erfaren entreprenør som Gråkjær, sier Harald Schreiner Fiksdal, administrerende direktør i Salmo Terra.

I tillegg har Norge og Danmark opparbeidet unik kompetanse omkring laks og RAS-teknologi, som Harald Schreiner Fiksdal mener er viktig å ha i nærheten. Dessuten er infrastrukturen god.

Skal produsere omtrent 2.400 laks i året
Matfiskanlegget vil bli oppført i totalentreprise og kommer til å bestå av to moduler slaktefiskanlegg med RAS-teknologi fra Gråkjær og vil også inneholde vannbehandling, teknisk rom, driftskontor og administrasjon.

Hver modul vil være på ca. 2.600 m2 og har ca. 5.000 m3 karvolum. Tilsammen vil de kunne produsere omtrent 2.400 tonn laks i året.

Miljømessig vil man dels kunne redusere utslipp av nitrogen og andre avfallsstoffer med opptil 80 prosent på grunn av muligheten av oppsamling av slam, og dels kan anlegget plasseres der det er mest hensiktsmessig geografisk.

I landbaserte anlegg er rømmingsfaren liten, samt mindre risiko for spredning av fiskesykdommer. Ved kontroll av miljøparametere slik som vannkvalitet og temperatur forventes det god tilvekst og fiskehelse.

40-års erfaring med byggeprosjekter
Gråkjær har vært i byggebransjen i mer enn 40 år og har oppført nærmere 4.000 landbruks- og industribygninger i hele Europa.

For fem år siden tok Gråkjær steget inn i akvakulturbransjen gjennom det første slaktefiskanlegget i Hirtshals.

– I løpet av få år har vi tilegnet oss stor erfaring med oppføring av mange akvakulturanlegg i henholdsvis Sveits, Danmark og Norge. Den erfaring og viten tar vi med over i dette nye, spennende anlegget, som vi skal oppføre for Salmo Terra, sier direktør i Gråkjær, Morten Malle.

– I tillegg både ser og merker vi at det er stor etterspørsel etter landbaserte fiskeoppdrettsanlegg i Norge og utvider derfor vår prosjektorganisasjon med flere medarbeidere. Vi søker nå norsk divisjonsdirektør, prosjektsjef og byggeleder, avslutter Malle.