Forslaget til nytt NTS-styre domineres av budgiverne. Hvem skal sikre styrets integritet og uavhengighet?

Nyheter
0

Et overveldende flertall av de foreslåtte nye styremedlemmene i NTS kan være inhabile til å vurdere oppkjøpsbud.

Fredag formiddag er det duket for det som kan bli den mest dramatiske generalforsamling i norsk oppdrettsnæring på svært lang tid. Stedet er oppdrettselskapets lokaler i Rørvik.

En gruppering bestående av flere av NTS’ ledende aksjonærer har krevd ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Deres primære anliggende er å kaste dagens styre og velge et nytt. Det nye forslaget til styre er uten selskapets klart største aksjonær, Helge Gåsø og sønnen Anders Gåsø. Gåsø-familien eier 37 prosent av NTS.

Les også: De vil forbedre eierstyringen – ved å blokkere styretilgang for største eier

Inhabile
Mandag denne uken offentliggjorde den samme aksjonærgrupperingen, supplert av flere andre aksjonærer som til sammen utgjorde like over 50 prosent av selskapets eiere, et oppkjøpsbud på 105 kroner per NTS aksje.

Gitt at det nye forslaget til styre blir vedtatt under den kommende generalforsamling, vil dette oppkjøpsbudet, som riktignok er underlagt en rekke forbehold, være noe av det første styret må ta stilling til.

Haken er at seks av styrets syv medlemmer må anses som inhabile, da de selv er med på budgivningen. De kan følgelig ikke fritt vurdere budet og samtidig sikre minoritetsaksjonærenes interesser og styrets uavhengighet.

Av de tre varamedlemmene er det kun en som kan anses som uavhengig.

Eierstyring
Advokater som iLaks har vært i kontakt med, som ikke ønsker sitt navn på trykk, mener at det nye styret rent juridisk har sitt på det tørre. Oslo Børs’ reglement for eierstyring, såkalt corporate governance, er en annen skål.

En mulighet er nærliggende å engasjere eksterne rådgivere for å fremskaffe en anbefaling – og så la generalforsamlingen ta avgjørelsen.

iLaks har søkt å få en kommentar fra Oslo Børs for å belyse hvilke formalkrav som stilles til et styre, herunder antall medlemmer for gyldige vedtak, i et børsnotert selskap som NTS. Henvendelsen er foreløpig ikke blitt returnert.

Styret i NTS:
Hans Martin Storø Styrets leder Styreleder i Guntvedt Holding som eier 0,97 prosent av NTS
Nils Martin Williksen Nestleder Styreleder i Nils Williksen AS som eier 9,69 prosent av NTS
Vibecke Bondø Daglig leder i Terboli Invest som eier 12,02 prosent i NTS
Roald Dolmen Eier Rodo Invest som eier 4,75 prosent i NTS
Solvår Hallesdatter Hardesty Daglig leder i Haspro Invest som eier 8,49 prosent i NTS
Håvard Magne Jacobsen Styreleder Andvari som eier 4,5 prosent i NTS
Sunniva Nicolaisen Uavhengig styremedlem
Lillian Margrete Bondø Varamedlem Styreleder i Terboli Invest som eier 12,02 prosent i NTS
Nils André Williksen Varamedlem Eier i Nils Williksen AS
Mari-Anne Hoff Varamedlem Uavhengig varamedlem i styret