De vil forbedre eierstyringen – ved å blokkere styretilgang for største eier

Kommentarer
0

Kampen om NTS fortsetter.

Makta rår, heter det. I Rørvik er det kjøttvekten som teller. Med simpelt flertall, like over 50 prosent, foreslår utbryterne, anført av familiene Williksen, Dolmen og Bondø, at NTS’ største enkeltaksjonær, Helge Gåsø, skal kastes ut av styret. Både han og sønnen, Anders Gåsø.

Utspillet, som ble kjent gjennom en melding seint tirsdag kveld, står i kontrast til det som var et av to motiv for at NTS-utbryterne la inn bud på oppdrettselskapet:

”Aksjonærene ønsker videre å forbedre eierstyringen og selskapsledelsen i selskapet.”

Aslak Berge

Storspiller
Helge Gåsø eier, gjennom sitt heleide investeringsselskap Gåsø Næringsutvikling, 37 prosent av aksjene av Rørvik-oppdretter NTS. Nest største eier i selskapet er Bondø-eide Terboli Invest (etter navneskifte fra Vite Invest), med 12 prosent.

NTS’ kjernevirksomhet er oppdrettsdivisjonen SalmoNor og brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport. Selskapet eier også 68 prosent av storoppdretteren Norway Royal Salmon (NRS), og sitter dermed på en produksjonskapasitet på 124.000 tonn laks årlig. Kun fem oppdrettselskaper i verden har større lakseproduksjon.

At den klart største eieren ikke en gang skal være representert i styret, vitner om en svært alternativ tilnærming til såkalt corporate governance (eier- og selskapstyring – red. anm.).

Blokkere
Utgangspunktet i aksjeloven er at styret velges av generalforsamlingen. Valget bestemmes av flertallet av de fremmøtte stemmer. I et aksjonærdemokrati. Det er en betydelig fleksibilitet i valg av styret, men er vanlig kutyme at de sentrale eierne lar seg representere i styret.

Det er flere åpenbare årsaker til dette.

For et selskap som NTS, som står midt oppe i en betydelig omstrukturering, vil det faktum at hovedeier ikke en gang skal sitte i styret by på omfattende utfordringer. Med godt over en tredjedel av stemmene kan Gåsø lett blokkere strategi- og finansieringsplaner, fusjoner, emisjoner, kjøp og salg av virksomheter. Det vil gjøre selskapet ineffektivt og tungrodd.

Fremfor alt viser utspillet at styrearbeidet i NTS er for polsk riksdag å regne. Samarbeid og dialog er for lengst byttet ut med konflikt og åpen maktkamp.

Hvorvidt NTS-utbryterne får banket gjennom sitt radikale styreforslag gjenstår å se. Generalforsamlingen går av stabelen i Rørvik på formiddagen førstkommende fredag.