For litt under to uker siden ble det påvist PD SAV 2 hos Mowi i Rogaland. Nå kan nabolokaliteten være rammet

Nyheter
1302

Det er mistanke om pankreassykdom (SAV 2) ved sjølokaliteten Ringja i Tysvær kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway og Finnøy Fisk.

– Virksomheten varslet Mattilsynet 15. november om mistanke om PD (SAV 2) på Ringja. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq, skriver Mattilsynet.

Ringja ligger under ligger under to kilometer fra lokaliteten Halsavika, som fikk påvist PD (SAV 2) den 4. november.

Som følge av påvisning av PD (SAV 2) på lokalitet Halsavika er Mattilsynet allerede i gang med å opprette et kontrollområde rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV 2.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger med hensyn til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. blir lagt til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Lokalitet Ringja er foreslått innlemmet i bekjempelsessonen.

Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV 2 i dette området. Det er også et mål at SAV 2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

Det var også bakgrunnen for at fagdirektør ved Veterinærinstituttet, Brit Hjeltnes, tidligere denne måneden under Produktivitetskonferansen i Kristiansund uttalte «hvorfor i huleste kommer SAV2 til Rogaland».