For første gang skal oppdrettere fôre laksen med proteiner fra gresshopper

Nyheter
1317

Salmon Group har inngått en eksklusiv avtale med gründerbedriften Metapod, som sikrer oppdretterne i nettverket et næringsrikt fôr til fisken.

«Salmon Group og Metapod baner vei for en ny, lokalprodusert proteinkilde, som blant annet skal brukes i fôret til laksen. Industriell foredling av gresshopper gir et næringsrikt insektmel som skal gi konkurranse til soya og fiskemel, som i dagens diett er en rik kilde til protein. Dessuten gjør en nytte av en «problemressurs» fra annen matproduksjon», heter det i en pressemelding i forbindelse med avtaleinngåelsen.

«Metapod har utviklet teknologi for fremstilling av insektmel fra gresshopper og sirisser, som sikrer lokal produksjon av en av de viktigste og mest etterspurte bestanddelene i mat, både til dyr og mennesker. Produksjonen vil også foredle matsvinn, slik at dette bringes inn igjen i vår verdikjede. Slik tar næringen i bruk en ny ressurs og ny teknologi, og Salmon Group reduserer fotavtrykket ytterligere», står det videre i pressemeldingen.

Nils Inge Hitland. FOTO: Salmon Group

– Måten Metapod tenker ressursforvaltning samsvarer helt med vårt arbeid med bærekraft i praksis, og legger ikke beslag på ressurser eller areal som kunne vært nyttet til annen matproduksjon til mennesker eller dyr. Dessuten tas det i bruk et restråstoff – en «problemressurs» så og si – fra annen matproduksjon som ellers ikke ville hatt like høy verdi. Sirkulærøkonomisk er dette spot on. Her har Metapod en helt unik posisjon, sier Nils Inge Hitland, innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group.

Konkurranse til proteinholdige næringskilder
Industrielt oppdrett av gresshopper gir et næringsrikt insektmel som kan konkurrere med dagens oppdrettsfisk sine hovedkilder til protein, nemlig soya og fiskemel. Metapods organisme vil mates med rester fra brød- og bryggeriproduksjon som ellers ville endt opp som avfall. Dette vil ifølge Salmon Group bidra til sirkulær økonomi og reduksjon i karbonfotavtrykk. Ikke bare er produksjonen energi- og arealeffektiv. Den lokale produksjonen langs norskekysten sørger også for kort transport frem til fôrfabrikkene, mener nettverket.

Fredrick Darien. FOTO: Metapod

– Når vi nå går i gang med oppdrett av gresshopper er det først og fremst for å imøtekomme et stort og økende behov for nye proteinkilder og mer og næringsrik mat til verdens befolkning. Storskala oppdrett av gresshopper er nytt, og vi har bygget teknologien vår fra bunnen. Slik har vi kontroll på alle ledd og faktorer i produksjonen, og kan dermed sikre en trygg og næringsrik matkilde, sier gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien.

– Vi kan starte storskala produksjon fra dag én
«Salmon Group gjør hele tiden justeringer i fôr-resepten for å sikre optimal bruk og sammensetning av alle fôrråvarer. Dette for å sikre god dyrehelse, lavt fotavtrykk og best mulig kvalitet på fisken», opplyser nettverket.

– Dette føyer seg inn i rekken av grep vi gjør for å oppnå et fôr som svarer til strenge krav til mer balansert ressursforvaltning i alle blokker i kjeden. Den utviklingen må vi ta aktiv del i, og samarbeidet med Metapod er et slikt initiativ, på linje med de justeringene vi gjorde med råvaresammensetningen i fôret vårt sommeren 2019. Vi kan ikke sitte stille i båten og vente på at andre skal gjøre endringer. Det er vårt ansvar som næringsaktør å ta dette samfunnsansvaret, mener Hitland.

Hvilke bestanddeler som er i fôret og hvordan dette er produsert og fraktet, er avgjørende for det totale karbonfotavtrykket. Derfor gjøres det hele tiden avveiinger som sikrer fisken god og næringsrik mat, samtidig som alle ledd i verdikjeden helt frem til forbrukeren er tenkt gjennom, ifølge Salmon Group.

– Det er ingen aktører i norsk oppdrett av laks og ørret som har tatt inn insektmel fra gresshopper som bestanddel i fôret. Det er veldig spennende at en innovativ og fremoverlent gruppering som Salmon Group, som utgjør så stor andel av produksjonsvolumet i Norge, satser på dette. For oss betyr det at vi kan starte storskala produksjon fra dag én og videreutvikle konseptet, sier Darien.

COVID19 stimulerer til nødvendig omstilling
I lys av den siste tidens spesielle omstendigheter (COVID-19), er det også tydelig at verdens matforsyning er svært sårbar, mener Salmon Group.

«Å produsere kortreist og lokalt vil antakelig bare bli viktigere fremover og svarer på mange av dagens samfunnsutfordringer. For å kunne produsere mer bærekraftig, vil det nødvendigvis komme krav til kortere transportavstander, bruk av uutnyttede ressurser, redusert vannforbruk, søken etter alternative proteinkilder og å skape flere lokale arbeidsplasser», skriver Salmon Group.

– Det er med andre ord viktig å raskt finne gode, smarte og varige løsninger på klima- og miljøutfordringer som sørger for at ressurser forblir i økonomien så lenge som mulig. Ikke minst kan dette bidra til løsninger som kan nyttes globalt og sikre mattrygghet og matsikkerhet, avslutter Hitland.