Salmon Group fjerner brasiliansk soya fra fôret med umiddelbar virkning

Nyheter
2253

Salmon Group har besluttet å ta vekk brasiliansk soya i fôret sitt, og sammen med de grep som er tatt tidligere, blir fôrets fotavtrykk med dette redusert med 50 prosent sammenlignet med standardfôret i oppdrettsnæringen.

Det opplyser nettverket, som har 44 små og mellomstore medlemsbedrifter, i en pressemelding.

Det er rundt tre uker siden at Salmon Group lanserte sitt nye fôr, som reduserer fotavtrykket med 20 prosent. Allerede nå tar de nye, konkrete grep i det de i sin fôrresept tar ut soya fra Brasil. Med dette reduseres avtrykket ytterligere 17 prosent, totalt altså ned 37 prosent på kort tid.

I fredagens papirutgave av Dagens Næringsliv, står det at Salmon Group erstatter totalt 12.000 tonn brasiliansk soya med soya fra alternative produsentland.

– Salmon Group sine 44 aksjonærer tar bærekraft på alvor og har i lang tid jobbet målrettet og konkret med problemstillinger relatert til dette. Vi snakker om andre og tredje generasjons familieeide selskaper, som driver   det lokalmiljøet der de selv er født og oppvokst. De er svært oppmerksomme på det ansvaret som hviler på dem når de driver sin virksomhet i allmenningen. De tenker langsiktig og tar moralsk og etisk ansvar, sier Anne-Kristine Øen, administrerende direktør i Salmon Group.

Ifølge Øen er merkostnaden for oppdretterne 70-80 øre per kilo, som vil si at Salmon Groups oppdrettere får en økt fôrkostnad på rundt rundt ti millioner kroner per år.

– Et bevisst valg
Salmon Group jobber systematisk med bærekraft og fiskevelferd, og fôr er en viktig nøkkel til suksess på begge disse områdene. I fjor lanserte nettverket sitt forprosjekt: «Bærekraftig oppdrett av laks og ørret – Hva er det?, der det blant annet pekes på fôret som et viktig aspekt for å redusere fotavtrykket. Som en naturlig videreføring av dette arbeidet, har Salmon Group nå lansert statusrapport bærekraft på selskapsnivå (første rapport utarbeidet for Lingalaks, lansert under Arendalsuka)

– Når de små og mellomstore oppdretterne velger å ta den kostnaden dette innebærer, er det et bevisst valg. Disse pionerselskapene tar et stort samfunnsmessig ansvar og ligger i forkant av myndighetskravene. Forbrukerne stiller stadig høyere krav til at maten er «riktig», og de samme kravene er man opptatt av fra et produsentperspektiv. Dersom man sitter med kunnskap om at noe burde endres eller forbedres, bør man jo gjøre det, sier Anne-Kristine Øen videre.

Roser BioMar
Nils Inge Hitland, innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group, roser BioMar som fôrleverandør.

Nils Inge Hitland. FOTO: Salmon Group

– De er handlingsfokusert og rask i steget når vi stiller krav om at alle ledd relatert til fôrproduksjonen gås nærmere etter i sømmene. Fôrets sammensetning skal vurderes fra mange perspektiver. Både fiskehelse, bærekraft og forbrukerkrav er viktig her, sier Hitland.

Salmon Group har over lengre tid hatt et begrenset innslag av soya i sitt fôr. De har hatt en høyere andel marint innhold i fôrresepten sin og i tillegg inkludert alternative og mer bærekraftige proteinkilder. Generelt er det i nå næringen jakt på alternative proteinkilder, som for eksempel insektmel og bioprotein.

– Næringen er i full gang med en rekke tiltak som reduser fotavtrykket. De grep vi nå gjør har faktisk dobbel så stor effekt som når vi er i mål med alle andre tiltak. Det var derfor aldri tvil om at vi skulle setter krefter inn her, sier avslutter Hitland.