Flere tusen fisk døde etter pumpehavari hos Salten Smolt

Nyheter
620

Ulykke hos Salten Smolt.

Det var i forbindelse med vaksinering av fisk at en sjøvannspumpe havarerte ved Salten Smolt sitt anlegg i Breivik i Bodø kommune den 17. oktober i år.

I en melding til Mattilsynet sendt dagen etter, som iLaks har fått innsyn i, skriver daglig leder Børge Andreassen at dette i utgangspunktet ikke er noe problem, men at skadens omfang gjorde at det ble en del følgefeil. Det førte blant annet til at anlegget manglet tilgang på sjøvann i cirka tre timer.

«Som følge av manglende sjøvann inn på vaksinemaskinen stoppet maskinen», skriver Andreassen.

Andreassen skriver videre at Salten Smolt deretter tok i bruk en beredskapsplan, og prioriterte å få inn nok ferskvann i anlegget for å kompensere for manglende sjøvann.

«I tillegg ble det satt på ekstra oksygen i karene og okygensteiner lagt ut i karen for nødoksygenering», skriver Andreassen og fortsetter:

«Det ble gjort en bevisst prioritering på å få kontroll på fisken som stod i karene i produksjonshallen og å nedprioritere de få fiskene som stod i vaksinemaskinen.»

Da sjøvannet var tilbake og situasjonen var under kontroll, ble anlegget ifølge Andreassen gjennomgått for å se etter eventuell dødelighet og skader på fisk.

«Vi har konkludert med at all fisk som stod i kar i produksjonshallen har klart seg fint. Laveste oksygennivå som ble registrert i kar var 80 % metning og det var akseptabel vannstrøm i alle kar. Vi har ikke registrert noe dødelighet i karene, men fisken var noe stresset pga varierende oksygennivå og fallende temperatur», skriver Andreassen, før han legger til:

«Fisken i vaksinemaskinen gikk det ikke så bra med. All fisk som stod i bedøvelsestankene døde i tillegg til fisken som var under transport mellom bufferkar og bedøvelse. I tillegg døde det noen fisk som stod i bufferkaret som følge av lavt oksygennivå. Totalt døde det ca 3 000 fisk.»

Salten Smolt skal for øvrig bygge et nytt smoltanlegg til en halv milliard kroner i Breivik.

iLaks har forsøkt å få en kommentar fra Børge Andreassen, men har så langt ikke lyktes.