Dette er det nye anlegget til Salten Smolt

Nyheter
1702

Kanskje blir det byggestart i oktober.

I mai fortalte iLaks at Salten Smolt, som er nært knyttet til oppdrettsselskapene Wenberg Fiskeoppdrett, Edelfarm og Gifas, vurderte å bygge et nytt smoltanlegg til en halv milliard kroner i Breivik i Bodø kommune.

Til Avisa Nordland forteller nå regionsjef Jan Arvid Johansen i Total Betong, som har en totalentreprise på bygningsmassen, at grunnarbeidene kan begynne om cirka to måneder. Dette forutsetter endelig styrevedtak, noe også Salten Smolt understreket overfor iLaks tidligere i år.

Det nye smoltanlegget blir på totalt 9.700 kvadratmater. Bassenger, utstyr og prosessanlegg leveres av Krüger Kaldnes. Ifølge arkitekt Unni Furfjord i Uno Design & Arkitektur, selskapet som har tegnet smoltanlegget, er det viktig at det tilpasses naturen rundt og bygdeutviklingen.

– Breivik er en liten plass og dette anlegget er stort og er slik sett et betydelig inngrep, sier hun til Avisa Nordland.

Furfjord sier videre at det er lagt vekt på et tydelig skille mellom hva som er produksjonsområde og administrasjonsfløy for å ivareta de ansatte og besøkende.

ILLUSTRASJON: Uno Design & Arkitektur