Flakstadvåg Laks: – For økologisk fisk har markedet vært under press

Nyheter
0

De siste tre ukene har lakseprisen vært omsatt over 100 kroner kiloet. Men en oppdretter på vestsiden av Senja får ikke med seg hele prisfesten.

Roy Alapnes er administrerende direktør i Flakstadvåg laks, selskapet som er blant landets ledende i økologisk oppdrett av laks. Selskapet produserer 11.000 tonn laks årlig. Halvparten av produksjonen er økologisk laks. Produksjon av økologisk laks innebærer blant annet at fisken har god plass i merda, samt en litt annerledes meny. Fôret til den økologiske laksen skal blant annet ha basis i fiskeavskjær eller fiskeråstoffer som ikke brukes til menneskemat.

Les også: Lakseprisen klatrer videre til ny topp

Når lakseprisen for tiden handles på historisk høye nivåer gjelder det ordinær laks, som er den mest etterspurte i markedet. Den økologisk produserte fisken oppnår ikke like høye priser.

Men Alapnes klager ikke. Han bekrefter at også Flakstadvåg tjener gode penger for tiden.

Kontrakt
– Men det betyr ikke at vi får denne prisen for den laksen vi selger. I en normal verden selger vi fisk på kontrakter som har en stabil pris. Det kan kanskje dreie seg om 40-50 prosent av det vi selger. Og det er ikke alltid så lett å forutse hva prisbildet vil være. Men for den fisken som går utenfor kontraktene har vi høye priser nå, sier Alapnes til Folkebladet.

Flakstadvåg Laks slakteri. FOTO: Flakstadvåg Laks

Han medgir at dersom prisnivået holder vil det ha en betydning for fremtidige kontrakter.

Press
– Ja, det har det absolutt. For økologisk fisk har markedet vært under press de siste to årene. Det har kommet flere nye aktører på markedet som er med å konkurrere. Derfor er prisen gått ned. Men dagens priser kan nok være med å ta den litt opp igjen, sier Alapnes.

– De siste årene har vi hatt et nivå på rundt 60 kroner til oppdretter. Så kan man kanskje se nå at en er i ferd med å etablere seg på et litt høyere nivå fremover. Det vi ser nå er et øyeblikksbilde som er preget av det vi ser i verden, sier han til Folkebladet.

Alapnes bemerker imidlertid at kostnadene også har steget. De siste syv-åtte årene anslår han en kostnadsøkning på 50 prosent.

Lokalitet Gjervika i Tranøy på Senja. FOTO: Flakstadvåg Laks