Fjorden har en helt unik egenskap – det gir jubelresultat med margin på nesten 50 prosent

Nyheter
2188

Med en omsetning på 180,3 millioner kroner og et driftsresultat på 87,2 millioner kan Wenberg Fiskeoppdrett juble hele veien til banken. Men det hadde nok ikke vært mulig å oppnå de samme knalltallene i en annen fjord. 

– Det er klart, det er et fantastisk resultat, sier daglig leder Hans Ørjan Wenberg til iLaks.

– Bakgrunnen er jo selvfølgelig flere ting, men for vår del er det jo at vi i forhold til produksjon har hatt god smolt med gode lokaliteter, og med flinke folk som har gitt en god produksjon, utdyper Wenberg.

Spesielle naturgitte forhold
Men det er også et naturgitt forhold som gjør at Wenberg Fiskeoppdrett ikke er i samme båt som mange andre oppdrettere.

– Forholdene i fjorden er rent fysisk slik at lusa ikke klarer å formere seg, og at den ikke trives noe særlig godt her, sier Wenberg.

Han ramser opp lav salinitet, nedbørsmengder og strømningene i fjorden blant forutsetningene som gir denne enorme konkurransefordelen.

Faktisk har de ikke måttet foreta en eneste avlusning siden selskapet ble startet på 70-tallet.

Wenberg Fiskeoppdrett har samdrift med Edelfarm og Salten Stamfisk i Skjerstadfjorden i Salten i Nordland. Totalt har de tre selskapene seks konsesjoner – to hver.

– Forholdene i fjorden vår er sannsynligvis unik i verdensmålestokk, og det har jo gjort sitt til at vi nå har det resultatet vi har.

Gode resultater over tid
Gode resultater er samtidig ingen ny opplevelse for Salten-oppdretteren. I 2015 hadde de en omsetning på 101,2 millioner kroner og et driftsresultat på 32,2 millioner. Samme tall for 2014 var henholdsvis 93,3 millioner og 28,6 millioner.

– Forklaringen er mye av det samme som jeg nevnte tidligere. Flinke folk og god produksjon, og ingen lus, sier Wenberg.

– Vil skape noe
Og med gode tider følger god inntekt. Etter jubelåret tas det ut 30 millioner kroner i utbytte av selskapets aksjonærer, opp fra 15 millioner begge de foregående årene.

– Det er selvfølgelig hyggelig for oss. Men først og fremst skal disse pengene investeres i mitt og broren mins investeringsselskap. Gjennom dette har vi en del forskjellige prosjekter som vi holder i, også utenfor oppdretten.

Suksessoppdretteren vil ennå ikke utdype så mye om hvilke prosjekter de investerer i.

– Vi har flere ting på gang som er i startfasen. Hovedpoenget er at det skal brukes til å skape noe nytt, det er det vi prøver å gjøre, avslutter Wenberg.