Fjoråret ga den svakeste lønnsomhet i norsk oppdrett siden 2012

Nyheter
0

Det ble et bratt fall fra 2019. Med en gjennomsnittelig driftsmargin på temmelig nøyaktig 15 prosent har landets 20 største oppdrettere lagt bak seg det skrøpeligste året siden 2012.

Det har vært en uvanlig treg regnskapsrapportering i år, og alle årsregnskapene for oppdrettselskapene er fortsatt ikke registrert i Brønnøysund. Men trenden er soleklar: Lønnsomhetsmessig, målt i driftsmargin, ble fjoråret det svakeste i oppdrettsnæringen på åtte år.

Storoppdretternes driftsmargin endte i snitt på 15 prosent, noe som er et betydelig fall fra 21,9 prosent i 2019.

En viktig og nærliggende forklaring er lakseprisen som svekket seg med 5,7 prosent fra 2019 til 2020. Dempet etterspørsel, som en funksjon av koronapandemien, må ta på seg en god del av skylden for dette.

Lakseprisen har forøvrig styrket seg noe så langt i 2021.

Inlatert kostnadsbase
Stigende fôrkostnader, men også kapitalkrevende lusekamp og sykdomsbekjempelse, bidro til økte produksjonskostnader for oppdretterne.

Fôrlager. Skretting avdeling Stokmarknes.

For vestlandske oppdrettere supplerte også myndighetenes biomassenedtrekk i PO4 og PO5 til å senke resultatene. På landsbasis økte imidlertid oppdretternes samlede slaktevolum av laks med 1,3 prosent fra 2019 til 2020.

Domineres
Salgsmessig domineres landets største oppdrettere av laks og ørret fortsatt av det børsnoterte trekløveret Mowi, Lerøy og SalMar. Disse tre solgte fisk for 70,5 milliarder kroner i fjor.

Ser en driftsresultatene over lengre tid, er det helt tydelige forskjeller mellom oppdretterne. Noen leverer konsistent bedre resultater enn andre. Likeledes er det noen som gjennomgående gjør det svakere enn sammenlignbare selskaper.

Les også: – Det er ingen oppdrettere som får sånne marginer som brønnbåtrederne har

Av de 20 største norske fiskeoppdretterne er det Eidsfjord Sjøfarm som, med en gjennomsnittlig driftsmargin på 38,2 prosent, har gjort det skarpest i femårsperioden 2016 til 2020.

På plassene etter Sortland-selskapet følger nordlandsoppdretter, nemlig Nova Sea (34,7 prosent) og midtnorske Salmonor (35,1 prosent). Her bør det forøvrig nevnes at Salmonors 2020-resultat foreløpig ikke er offentliggjort – og det vil neppe dra opp snittet.

Av de børsnoterte oppdretterne er det SalMar som utmerker seg, med en driftsmargin på 29,3 prosent på de fem siste år.

2016 2017 2018 2019 2020 Snitt siste fem år
Nova Sea 37,7 % 37,8 % 36,0 % 34,6 % 27,5 % 34,7 %
Firda Seafood Group 34,5 % 27,6 % 24,1 % 14,9 % 25,3 %
SalMar 34,2 % 26,0 % 38,1 % 24,8 % 23,3 % 29,3 %
Emilsen Fisk 15,8 % 19,9 % 11,4 % 29,1 % 16,7 % 18,6 %
Alsaker 39,9 % 35,0 % 34,1 % 32,9 % 27,6 % 33,9 %
Nordlaks 40,6 % 43,0 % 38,5 % 27,7 % 21,5 % 34,3 %
Ellingsen Seafood 38,2 % 40,8 % 41,2 % 37,6 % 14,5 % 34,4 %
Bremnes Seashore 14,0 % 18,0 % 9,9 % 9,5 % 6,0 % 11,5 %
Lingalaks 33,6 % 24,9 % 17,9 % 10,3 % -3,3 % 16,7 %
Midt-Norsk Havbruk 26,6 % 37,8 % 28,4 % 33,0 % 18,7 % 28,9 %
SinkaBerg-Hansen 21,8 % 5,3 % 11,2 % 17,6 % 12,8 % 13,7 %
Lerøy Seafood Group 16,5 % 10,7 % 21,7 % 13,4 % 9,8 % 14,4 %
Cermaq 3,7 % 26,0 % 19,6 % 16,4 %
Mowi 28,2 % 13,4 % 24,7 % 17,4 % 4,9 % 17,7 %
Grieg Seafood 23,6 % 11,7 % 17,3 % 10,4 % 5,3 % 13,7 %
Norway Royal Salmon 20,7 % 1,9 % 15,9 % 7,6 % 2,1 % 9,6 %
Eidsfjord Sjøfarm 45,7 % 44,2 % 40,0 % 32,8 % 28,1 % 38,2 %
Måsøval Fiskeoppdrett 5,1 % 14,4 % 25,3 % 20,8 % 24,9 % 18,1 %
Salmonor 28,5 % 41,6 % 34,6 % 35,5 % 35,1 %
Erko Seafood 32,9 % 20,2 % 24,3 % 5,2 % 20,6 %