Fjoråret ble tøft, men i år går det atskillig bedre. Stingray rundet 100 millioner kroner i omsetning i første halvår

Nyheter
0

Berg og dalbane for laserskytterne.

Covid-19 sørget for begrensede kundeaktiviteter og besøk hos oppdrettere, forsinkelser i leveranser og rød bunnlinje. Luselaserselskapet Stingray tapte 22,3 millioner kroner ifjor, etter å ha sett salget stupe med nesten 25 prosent fra 2019.

– For utenforstående ser nok resultatet i Stingray Marine Solutions isolert sett brutalt ut for 2020, men for oss som kjenner de underliggende driverne, så er dette et hull i veien på den langsiktige satsingen for selskapet. Vi har nemlig aldri stått sterkere enn vi gjør akkurat nå, sier administrerende John A. Breivik til iLaks.

Pardans
– Omsetningen måtte tåle et fall på rundt 20 millioner kroner fra de to foregående årene, noe som i all hovedsak skyldes at vi er i pardans med oppdretterne selv og at flere av disse hadde det også tøffere i annerledesåret 2020. Vi sa derfor ja til 2-3 oppdrettsaktører som inngikk avtaler i Q3 og Q4 om å vente med leveransen til etter nyttår. Dette slår da selvsagt tilsvarende positivt ut i 2021. Stingray jobber langsiktig med våre kunderelasjoner og da er det viktigste at vi legger til rette for at både leveranser og avtaler også passer til deres drift. Dette gjelder også en større grad av innfasing av vår leiemodell. Den gir lavere omsetning ved levering, men gir naturlig nok bedre levetids-inntekter for Stingray over en 4-5 års periode.

– Når vi i Stingray kunne tåle et resultat på rundt 20 millioner kroner i minus, så sier vel det mye om den soliditeten og balansen som selskapet etterhvert har fått, fortsetter han.

Stingray holder til på Stålfjæra i Oslo Øst. Selskapet hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 81,6 millioner kroner og en langsiktig gjeld på 22 millioner kroner.

John Arne Breivik, daglig lede i Stingray. FOTO: Elisabeth Nodland

– Vi satset gjennom fjoråret på å bygge kapasitetsøkning for en forventet betydelig vekst, noe som innebar en økning i antall ansatte fra rundt 50 til over 60 ansatte. Hittil i år har dette økt ytterligere til rundt 80 kolleger i Team Stingray. En enorm satsing på vår egen fiskehelsetjeneste kalt Stingray Aqua, med 23 veterinærer, fiskehelsebiologer og fagspesialister, samt utvikling av nye applikasjoner er en spennende investering for fremtiden. Dette har nå i sum blitt kjent som Fiskens Helsestasjon, og vi forventer at vår FoU-andel på 20-30 prosent av omsetningen over flere år vil gi Stingray en ledende posisjon også i årene fremover som teknologileverandør til oppdrettsnæringen, sier en offensiv Breivik.

500 enheter
– Vi har i år sett at pendelen svinger tilbake, noe som har sikret oss en inn omsetning for 2021 på over 100 millioner kroner allerede i første halvår. Det er høyere enn noe tidligere helår for selskapet og vi kan vokse videre med økt lønnsomhet, forteller Breivik.

– Summa summarum er det nå resultatet av hardt arbeid over mange år og gode biologiske resultater ute hos kundene våre som gjør at vi allerede har passert produksjon og leveranse av enhet nummer 500 til oppdrettsnæringen. Vi er svært fornøyd med den utviklingen vi opplever etter hard satsing de siste par årene og gleder oss til å danse videre sammen med våre oppdrettspartnere når laksemarkedet igjen viser styrke.

Stingray Marine Solutions 2020 2019 Endring
Omsetning 69,9 92,6 -24,5 %
EBIT -21,2 3,8 -657,9 %
Resultat før skatt -22,3 3,0 -843,3 %
Driftsmargin -30,3 % 4,1 %
Alle tall i millioner kroner