Eidsfjord Sjøfarm sikret seg Stingray lasernode nummer 500

Nyheter
0

To lokaliteter tilhørende Eidsfjord Sjøfarm på Senja er nå fullt utstyrt med Stingray sine lasernoder. Oppdretteren er allerede godt innkjørt med teknologien gjennom sommeren og ser nå frem til å få ennå bedre kontroll med lakselus og overvåking av fiskehelsen på løpende basis.

Stingray Marine Solutions har med dette nådd en ny viktig milepæl når enhet nummer 500 nå er produsert og levert til en fremoverlent oppdrettsaktør i Nord-Norge. Teknologiselskapet opplever sterk vekst gjennom det siste året og har derfor bygget betydelig ekstra kapasitet de siste månedene for å møte den økte etterspørselen. Flere applikasjoner på samme høyteknologiske plattform har utviklet seg til det som nå også er kjent som Fiskens Helsestasjon.

– Vi er oppriktig stolte over å få med oss et ansvarlig og fremtidsrettet oppdrettsselskap som Eidsfjord Sjøfarm, uttaler daglig leder i Stingray, John Arne Breivik i en pressemelding. – Vår tilstedeværelse i Senja-regionen har med dette blitt kraftig utvidet og vi bidrar allerede til betydelig lavere lusepress og kontinuerlig fjerning av lusa, uten håndtering og på en skånsom måte, legger han til.

Eidsfjord Sjøfarm har valgt de to lokalitetene Lavika og Kvenbukta, i Sifjorden på vestsiden av Senja, for sin første satsing på Stingray-systemene. Lavika ble fullt utstyrt med lasere i mai og ila. sommeren og i august kom også den nærliggende lokaliteten Kvenbukta på plass med nye luselasere i alle merder.

Foto: Stingray

– Vår satsing på forebyggende og bærekraftig teknologi med luselaser er et naturlig og viktig steg videre for Eidsfjord Sjøfarm, forklarer Produksjonssjef Rolf Arne Reinholdtsen.

Han poengterer også at næringen trenger solide verktøy i lusekampen som reduserer håndtering av laksen, så langt det er mulig, samtidig som det ivaretar ønsket om en skånsom og fremtidsrettet avlusing.

Eidsfjord Sjøfarm har utviklet seg mye de siste årene og driver oppdrett av laks i en rekke kommuner i Nord-Norge med en årlig produksjon på rundt 18-20.000 tonn.

– Installasjon, opplæring og igangkjøring sammen med Stingray har vært vellykket, bekrefter lokalitetsleder for begge lokalitetene, Geir Kristiansen. Det er kjekt å oppleve den dedikasjonen og kunnskapen som fagfolkene i Stingray har vist så langt, utdyper han, der de med stolthet også har fått installert lasernode nummer 500 i en av merdene på Kvenbukta.

Stingray har et uttalt mål om å bidra til at norsk havbruksteknologi fortsetter å være verdensledende og at selskapet leder an med nyttige innovasjoner som gir merverdi for oppdretter og styrker Norge sine konkurransefortrinn med bærekraftig sjømatproduksjon fra åpne merder i sjø.

Eidsfjord Sjøfarms lokalitet Kvenbukta. Foto: ES