Fjellørretoppdrettere har startet avlsprosjekt

Nyheter
1007

Oppdal Fjellmat & Fjellfisk har på gang et stamfiskprogram med 4.000 fisk stående i Sunndalsøra. 

iLaks har flere ganger omtalt selskapets planer om å bygge et landbasert anlegg for ørret. Anlegget på rundt 100 dekar skal ligge ved Skoremsbrua ved laksevassdraget Driva i Oppdal, og har en prisramme på 350-400 millioner kroner. Ifølge styreleder Stein Kjartan Vik har selskapet ingen problemer med å få finansiert prosjektet. 

Nå, i samarbeid med Nofima, har de satt i gang et avisprosjekt.

– Vi har allerede et stamfiskprogram på gang i Sunndalsøra, hvor vi har cirka 4000 fisk stående til et avlsprosjekt. Dette gjør vi for at vi skal ha en stamme klar til å sette i gang oppdrettet med når anlegget er klart til bruk. Vi bruker denne perioden på å gjøre undersøkelser og skaffe oss erfaring – blant annet med tanke på ideell vanntemperatur for oppdrett av ørret og hvor fort fisken vokser, sier daglig leder Olav Skjøtskift til Opdalingen.

– Avlsplanen vår innebærer å bygge en egen stamme med avlsmateriale fra utvalgte stammer i hele landet. Det skal bidra til å bygge vår egen robuste stamfisk og gjøres også for å unngå innavl, fortsetter Skjøtskift.

Ifølge selskapet er planen å starte byggingen av anlegget våren 2020, før yngelen settes inn i 2021. Første fisk skal slaktes i 2022, mens fullskalaproduksjon kommer i gang i løpet av 2023. Det skal produseres 3.250 tonn ørret årlig.

Skjøtskift ønsker ikke å fortelle hvor mye de har investert i prosjektet så langt, eller hvem som har investert, men sier det «har gått betydelig med tid og kapital».