Fjellørretoppdretter: – Aller helst ønsker ikke vi å si noe som helst til pressen før alt er mer klart

Nyheter
1297

Gründerne bak det som blir Norges største landbaserte oppdrettsanlegg for fjellørret, har vært sparsomme med opplysninger om hvordan prosjektet skal finansieres.

Da iLaks snakket med styreleder Stein Kjartan Vik i Oppdal Fjellmat & Fjellfisk i mai i fjor, sa han at selskapet hadde ingen problemer med å få finansiert prosjektet.

Anlegget på rundt 100 dekar skal ligge ved Skoremsbrua ved laksevassdraget Driva i Oppdal, og investeringsanslaget er på 500 millioner kroner. Ifølge Vik jobber man med å komme godt under 400 millioner kroner etter hvert som prosjektet blir mer konkretisert.

Planen er å starte byggingen på våren 2020 og anlegget skal stå ferdig i 2022, men Vik sier de er forberedt på at det kan ta lengre tid da alt er avhengig av konsesjoner og saksbehandlingstid. Anlegget skal ha en årlig produksjonskapasitet på 3.250 tonn fisk.

Stein Kjartan Vik og medgründer Olav Skjøtskift startet på prosjektet allerede i 2015.

– At det har tatt tid har ikke først og fremst med finansiering av prosjektet å gjøre, men med tillatelser og konsesjoner å gjøre. Vårt tidsbruk og fokus har det siste året for det meste blitt brukt på å gå opp løypa med tanke på akvakulturkonsesjonen, forklarer Vik til iLaks.

For tiden venter selskapet på en konsesjon fra NVE om uttak av grunnvann, som de forventer vil bli gitt i løpet av vinteren. I tillegg jobber manmed reguleringsplanen for området der anlegget skal ligge.

Vil ikke hvor mye som er finansiert
iLaks har spurt Vik hvor mye han og Skjøtskift selv har satset på prosjektet, og hvor mye de eventuelt har fått inn fra eksterne investorer. Det ønsker ikke Vik å kommentere utad på nåværende tidspunkt. Men da iLaks snakket med Vik i fjor sa han at han hadde hentet inn millioner med kroner til innovasjonsprosjekter i andre industrisektorer tidligere, og at han opplevde dette oppdrettsprosjektet som et vesentlig enklere case å løfte.

Og når det gjelder kommunikasjon rundt prosjektet, er det først og fremst lokalavisene gründerne har henvendt seg til. Det er ikke tilfeldig.

– Aller helst ønsker ikke vi å si noe som helst til pressen før alt er mer klart. I Oppdal er dette et selvsagt et gigantisk prosjekt som opptar folks interesse, og det å ha en dialog med lokalpressen er nødvendig for å bekrefte at prosjektet går sin gang (ettersom det er et mangeårsløp) og slik tilfredsstille folks informasjonsbehov/bekrefte at det er fremdrift, skriver Vik i en e-post.

Fylkesmannen er bekymret
Ifølge Vik blir dette det første innenlands landbaserte RAS-anlegget i stor skala, som ligger nært et nasjonalt laksevassdrag.

– Selv om det skal bygges etter norsk standard og bruke moderne teknologi, så vil det stilles særdeles strenge krav til vårt anlegg sammenlignet med et landbasert anlegg med direkte utslipp til for eksempel en fjordarm, skriver Vik, og legger til at anlegget blir et reelt nullutslippanlegg uten noen form for direkte utslipp til elv eller vassdrag, null risiko for eventuell smitte til vassdraget, og ingen mulighet for rømming.

Men det beroliger ikke fylkesmannen, som er bekymret for kollaps av kar, smittefare, rømming og utslipp fra anlegget, skriver OPP.

Fylkesmannens innsigelse fremkommer i høringsuttalelsen om reguleringsplanen for oppdrettsanlegget som ble sendt ut i høsten 2018.

– Vi tar innsigelsen fra fylkesmannen på alvor, sier Olav Skjøtskift i Oppdal Fjellmat & Fjellfisk til OPP. Men han avviser blant annet at det er smittefare.

– Vi har et landbasert, lukket anlegg og det vil ikke være noen fare for at vår fisk kan komme ut i elva, sier Skjøtskift.