Fiskeridirektoratet jekker opp algetapene

Nyheter
1286

11.600 tonn laks har blitt kvalt. Og det stopper ikke her.

«Vi går ennå ikke ut med informasjon om totalt antall fisk, hovedsakelig av to grunner; alle oppdretterne har ikke kapasitet og oversikt til å oppgi i antall og vekten på fisken varierer fra 700 gram til 5,5 kilo», opplyser Fiskeridirektoratet.

Det er fortsatt rolig i Troms. Oppdretterne rydder i merdene og noen har startet foring. Alle er likevel i beredskap fordi algene kan blomstre opp igjen. Det er viktig å være oppmerksom på mulig spredning nordover langs Tjeldundet.

Dødeligheten i indre Ofotfjorden er stoppet opp – naturlig nok fordi det nesten ikke er fisk igjen. Dødeligheten har akkurat nå bremset opp i midtre deler. I ytre deler er det stor dødelighet.

Prognosen viser fortsatt utgående strøm fra Ofotfjorden det kommende døgnet. Kapasiteten på kverneutstyret er en utfordring i Nordland.

Slaktebåten «Norwegian Gannet» ankommer landsdelen i løpet av kvelden. Denne båten kan slakte direkte ettersom den beveger seg fra anlegg til anlegg. Oppdretterne opplever at fisk som allerede er rammet av algene ikke tåler å bli flyttet.

Kystvaktskipet «Heimdal» er nå i Nordland etter et møte mellom Sjømat Norge, Fiskeridirektoratet og Kystvakten. Skipet er utstyrt med en mobil lab slik at det kan tas prøver om bord. Det er laget et prøvetakingssystem med tydelige rutiner for informasjonsdeling.

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er i dialog om det er mulig å forutsi noe om mulig algeoppblomstring utover de områdene som er rammet, blant annet ved hjelp av satellittbilder og utvidet prøvetaking.

Tapene er så langt fordelt på anslagsvis 4.800 tonn i Nordland og 6.800 tonn i Troms. I Nordland er følgende selskaper rammet: Ballangen Sjøfarm, Ellingsen Seafood og Mortenlaks.

I Troms er disse rammet: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks og Salaks.