Fiskeri og havbruk står bak rundt 40 prosent av ordrene ved norske verft

Nyheter
590

Sjømatnæringen dominerer oversikt over ordreinngangen hos skipsverftene i 2018.

Det skriver Nett.no, som har hentet ut en oversikt fra salgs- og markedsføringsorganisasjonen Norske Skipsverft. Organisasjonen registrerer alle offentliggjorte kontrakter på over 50 millioner kroner.

Totalt for 2018 er det registrert 48 nybyggingskontrakter til 24,3 milliarder kroner. Fiskebåter, brønnbåter og arbeidsbåter til oppdrettsnæringen utgjør samlet rundt 40 prosent av ordreinngangen i 2018 målt i antall fartøy.

I 2017 gikk 28 prosent av nybyggene ved norske verft til oppdrettsnæringen.