– Fisken vil være leveringsklar i starten på 2017

Nyheter
1205

Uten fisk å selge var det ikke inntekter å snakke om for den børsnoterte rognkjeksprodusenten. Årets første seks måneder ble gjort opp med et underskudd på 194.762 kroner.

– I og med at vi ikke har solgt noe i perioden har vi heller ikke salgsinntekter å vise til. Negativt resultat skyldes kostnader i forbindelse med notering på Merkur Market, dette er kostnader som ikke angår byggingen og derfor aktiveres de ikke i regnskapet, sier gründer og daglig leder Dan Kristian Larssen til iLaks.

– Det har vært et hektisk halvår med høy byggeaktivitet parallelt med produksjon, men vi nærmer oss nå ferdigstillelse av anlegget. Infrastruktur som vann inn og ut av anlegget, filtrering, desinfisering og energianlegg ferdigstilles og flere avdelinger er klare til bruk. Etter en lang byggeperiode var det en stor milepæl å starte produksjonen i utgangen av 2. kvartal, skriver Atlantic Lumpus i sin første halvårsrapport.

Klar neste år
– Vi gjorde noen innlegg av rogn før vi lyktes; utstyr skal kalibreres og tunes, personal skal læres opp og gode rutiner innføres. Det var også noen uheldige episoder med kansellering av fly og soppangrep som medførte dårlig kvalitet på rogna. Nå har vi derimot klekkeriet og startfôringsavdelingen fulle av rogn og yngel, frisk og fin. Fisken vil være leveringsklar i starten på 2017, det blir vår første leveranse og den neste store milepæl, fortsetter han.

Helgelandsoppdretteren legger ikke skjul på at virksomheten ligger noe etter skjema.

– Forsinkelser i bygging og noen utfordringer under oppstart gjorde at vi kom senere i gang med produksjonen enn planlagt. Dette medfører et kortsiktig likviditetsbehov, da salgsinntekter kommer senere enn budsjettert. Finansiering av drift frem til de første salgsinntekter er sikret med forskudd fra kunde, ansvarlig lånekapital fra majoritetseier og bankfinansiering. Det er fortsatt stor etterspørsel etter rognkjeks, markedet er på langt nær mettet og prisene har i løpet av året steget. I våre langsiktige kontrakter reguleres salgspris en gang årlig basert på markedspris, en økning i markedspris kommer derfor selskapet til gode.

I mars ble stillingen som driftsleder bemannet, og selskapet teller nå seks faste ansatte.

Utfordringer
– En etter en har vi ferdigstilt avdelinger, startet opp, og tatt de i bruk. Det har vært minimalt med problemer tilknyttet teknikken og utstyr, skulle det være noe galt fungerer alarmanlegget godt og vi ligger hele tiden i forkant. Den mest utfordrende fasen i oppdrett er startfasen; befruktning, inkubering og startfôring. Vi har hatt en del utfordringer underveis men mestrer nå disse fasene, vi forbedrer oss hele tiden men det er godt å se vi lykkes i det vi driver med. Det har vært et hektisk halvår, men ved å hele tiden ligge i forkant både økonomisk og i produksjonen takler vi utfordringene som dukker opp underveis. Det hadde vært utrolig kjedelig om alt gikk på skinner til enhver tid!