Fiskehelseselskap tror de kan løse globalt helseproblem: – Sitter på noe virkelig stort

Nyheter
2091

Fredag kommer statsminister Erna Solberg til Leknes for å legge ned grunnsteinen for STIM sitt nye hovedkontor og bakteriofagfabrikk. Etterpå skal Solberg i møte med en rekke toppnavn innen helse, forskning og samfunnsliv for å snakke om mulighetene som ligger i bruk av såkalte bakteriofager i kampen mot antibiotikaresistens.

Det opplyser STIM i en pressemelding.

«Antibiotikaresistens er en av verdens største folkehelseutfordringer. Resistente bakterier som antibiotika ikke lenger biter på, gjør at stadig flere mennesker dør av sykdommer som en fram til nå enkelt har kunnet kurere. Det finnes ingen enkel løsning på problemet, men etter ti år med forskning på bruk av såkalte bakteriofager i akvakultur har STIM grunn til å tro at selskapet nå sitter på noe virkelig stort», heter det i pressemeldingen.

Forebyggende
Hans Petter Kleppen er forskningsdirektør i STIM og søsterselskapet ACD Pharmaceuticals. Han mener bakteriofager har potensial til å bli en viktig del av løsningen i kampen mot antibiotikaresistens.

Hans Petter Kleppen. FOTO: ACD Pharmaceuticals

– Da tenker jeg både som et alternativ for å lykkes med behandlinger der antibiotika ikke lenger virker, og gjennom kombinasjonsbruk for å redusere dannelsen av resistens. Men det viktigste potensialet for bakteriofager ligger i å bruke dem forebyggende. Slik kan vi redusere behovet antibiotika og dermed også resistensdannelsen, sier Kleppen.

Bakteriofager, som er verdens mest tallrike organisme, er en type virus som i naturen har som jobb å infisere og ta livet av sine helt spesifikke målbakterier.

– Enhver bakterie som blir for dominerende i et miljø bli slått tilbake av bakteriofager, og på den måten opprettholdes den store mikrobielle diversiteten som er nødvendig for at våre ulike biologiske miljøer skal fungere. Dette foregår i alle biologiske nisjer vi kjenner til, fra det store havet, til vår egen hud og tarmkanal, under modningsprosesser i ost og vin, og i hvert eneste blad og gresstrå på jorden, forklarer Kleppen.

Påvirker ikke fisk eller vannmiljø
I 2018 lanserte STIM sitt første bakteriofagbaserte produkt til havbruksnæringen. Dette brukes til fjerning av bakterien som gir sykdommen yersiniose hos laks. Produktet består i hovedsak av enorme mengder oppformerte bakteriofager som ved tilsetting i driftsvann eller biofilter raskt slår ned forekomsten av den skadelige bakterien og hindrer sykdomsutbrudd.

I motsetning til antibiotika, som har en rekke uheldige bieffekter, angriper bakteriofagene utelukkende sine spesifikke målbakterier og påvirker ellers verken fisk eller vannmiljø.

Selskapet forsker nå blant annet på bakteriofager til bruk i asiatisk rekeoppdrett, der antibiotikaforbruket er uforsvarlig høyt.

Bakteriofager til bruk hos mennesker
Samtidig er fagmiljøet i STIMs søsterselskap ACD Pharmaceuticals i økende grad involvert i utfordringen med utvikling av antibiotikaresistens hos mennesker.

Siden 2019 har selskapet vært involvert i prosjektet «Kleb-Gap», sammen med Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge, Karolinska Institutet og flere andre anerkjente medisinske miljøer. Her ser man på bruk av bakteriofager mot bakterien Klebsiella pneumoniae, en av bakteriene WHO på grunn av resistens anser det som kritisk at det finnes nye løsninger mot. For selv om antibiotika ikke lenger biter på enkelte resistente bakterier, finnes det bakteriofager som gjør det.

Nybygget fra innsiden. ILLUSTRASJON: STIM

Legger ned grunnstein
Toppmøtet i Lofoten innledes med at statsminister Erna Solberg legger ned grunnsteinen for STIM sitt nye hovedkontor og bakteriofagfabrikk i Storeidøya ved Leknes, før panelet setter seg til bords for å diskutere perspektivene og mulighetene som STIMs forskning åpner for.

I tillegg til Erna Solberg har toppmøtet følgende deltakere:

Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO
Lars Vorland, professor dr. med, helseleder og tidligere administrerende direktør i Helse Nord RHF
Karita Bekkemellem, administrerende direktør, Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Kenneth Ruud, prorektor UiT – Norges arktiske universitet
Anita Schumacher, administrerende direktør, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
Gaute Lenvik, administrerende direktør, Veterinærinstituttet
Gunnar Simonsen, professor, UiT – Norges Arktiske Universitet
Hans Petter Kleppen, forskningsdirektør i STIM og ACD Pharmaceuticals
Jim-Roger Nordly, administrerende direktør, STIM